KOMUNIKATY
JÓZEF MALSKI
piątek, 24 kwietnia 2020 23:21

JÓZEF MALSKIW poniedziałek 13 kwietnia odszedł na wieczną wachtę pedagog, trener pływania i Instruktor WOPR Józef Malski. Z jego inicjatywy w 1992 roku samorząd zielonogórski, jako jeden z pierwszych, wprowadził obowiązkową naukę pływania dla klas II szkół podstawowych, która trwa do dzisiaj. Nauczył pływania ponad 20 tysięcy dzieci, spod jego ręki, jako instruktora WOPR, wyszło ok. 2300 ratowników wodnych. Był honorowym Członkiem Polskiego Związku Pływackiego. Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Otrzymał Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski, Medal Jordana, Złote Odznaki Związku Nauczycielstwa Polskiego i Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Pływackiego, Związku Piłki Ręcznej, TKKF. Był też wielokrotnie nagradzany przez Kuratora Oświaty. Odznaczony przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Brązową, Srebrną i Złotą  Honorową Odznaką WOPR.

 
PAWEŁ WAGNER
sobota, 11 kwietnia 2020 18:21

PAWEŁ WAGNERZwykły ratownik wodny. Całe życie pracował na pływalniach i kąpieliskach. Był pracownikiem biura WOPR, zajmował się sprzętem. Reaktywował Maraton Pływacki im. Kazia Szlasy na Jeziorku Czerniakowskim, który z czasem stał się imprezą o międzynarodowej randze. Odtworzył cykliczne zawody Nocnego Maratonu Pływackiego, których był wieloletnim Komandorem. Organizator i współorganizator międzynarodowych zawodów motorowodnych w randze Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Członek Mazowieckiej Grupy Operacyjnej WOPR. świetny stermotorzysta. Kolega. WOPR to było jego życie.

Uhonorowany odznakami Zasłużony Ratownik WOPR, Złotą Honorową Odznaką WOPR „Za Zasługi” z Wieńcem Laurowym, Instruktor Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PZMWiNW.

Dziś odszedł Dobry Kolega. Z uwagi na obecną sytuację pożegnanie będzie miało wyłącznie rodzinny charakter.

 

 
RATOWNIKIEM SIĘ JEST – A NIE BYWA
sobota, 11 kwietnia 2020 16:18

badz ratownikiem pomóż#ZostańWDomu to działanie jakie najlepiej może pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii. Są jednak osoby, które potrzebują naszej pomocy.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apeluje do ratowników, szczególnie, że większość z nas to ratownicy jednostek współpracujących z systemem PRM, o podjęcie działań czy to społecznych czy w ramach pracy zawodowej, mających na celu pomóc osobom potrzebującym. Nie tylko działając w zespołach ratownictwa medycznego, zespołach transportowych czy wytwarzając produkty do walki z epidemią możemy pomagać. Pomoc w domach pomocy społecznej, hospicjach, pomoc osobom starszym to obszary gdzie brakuje rąk do pracy.
Jesteście ratownikami, a szczególnie jesteście WOPR-owcami. Stosujcie zasady bezpieczeństwa, zasady izolacji ale nie siedźcie w domu jeżeli wasza pomoc może się komuś przydać. Stosujcie środki ochrony osobistej, zasady higieny i po prostu pomagajcie jeżeli tylko możecie. Wasz sąsiad może tego potrzebować. Ratownikiem się jest - a nie bywa.

 

 

 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
piątek, 10 kwietnia 2020 12:23

Życzenia Wielkanocne 2020

 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE OD PREZYDENTA RP
środa, 08 kwietnia 2020 00:00

Życzenia od Prezydenta RP - Wielkanoc 2020Otrzymaliśmy kartę świąteczną z życzeniami od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Z okazji Świąt Wielkanocnych Pan Prezydent życzy nam spokojnego świętowania w dobrym zdrowiu, odpoczynku w gronie najbliższych a także nowej nadziei i wiary w sens służby bliźniemu. Niniejszym z dużą przyjemnością słowa te przekazuję Koleżankom i Kolegom, Członkom WOPR oraz sympatykom naszej organizacji.

 

Prezes WOPR

Paweł Błasiak

 
JEST NADZIEJA NA PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ KPP
poniedziałek, 30 marca 2020 14:00

kppWodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, że w ustawie przyjętej przez Sejm i procedowanej przez Senat (druk 94) w art. 19 pojawił się zapis:

„w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem (…) może być osoba (…) która posiada ważne zaświadczenie (…) lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie o którym mowa we wprowadzeniu

Oznacza to, że ratownicy, którym termin ważności zaświadczenia kpp skończył się w dniu 14 marca lub później pozostają ratownikami do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jest to prawidłowy kierunek działania, choć co prawda WOPR wnioskował aby termin ten był wskazany już od 1 marca gdyż w gro egzaminów po tym terminie zostało odwołanych. W tej sytuacji ratownicy, którym termin ważności zaświadczenia upłynął w okresie 1 – 13 marca pozostają bez uprawnień. Senat może ten termin zmienić na wcześniejszy. WOPR zwrócił się o dokonanie tej zmiany.

 

 

 

 Pismo WOPR do Marszałka Senatu

 

 
#ZostańWDomu
piątek, 27 marca 2020 00:01

  ZostańWdomu

 

 

 #ZostańWdomu 

 

 
W GOTOWOŚCI
czwartek, 26 marca 2020 13:20

 

covid mask 3W obliczy obecnej sytuacji jednostki WOPR ze statusem jednostek współpracujących z systemem PRM posiadają potencjał jaki może być wykorzystany do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii. Warto pamiętać, że naszymi członkami są ratownicy, którzy oprócz działań w sferze socjalnej mogą – przy odpowiednich regulacjach prawnych - być wykorzystani do pomocy służbom medycznym lub sanitarnym.
Koledzy Prezesi, działacze ratownicy. Pamiętajcie, że jako organizacje obywatelskie skupiamy osoby posiadające wyższe wartości, które powierzone zadania wykonują po prostu dobrze – co w obecnych czasach jest najważniejsze. Przeznaczane na ten cel środki publiczne muszą być rzetelnie, gospodarnie i celowo wydatkowane – co w mojej opinii jesteście w stanie zapewnić. Bo jak nie Wy to kto?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wystosowało do Prezesa Rady Ministrów list w tej sprawie, który został przekazany do Ministerstwa Zdrowia, a więc na pierwszy front działań. Warto więc dokonać przeglądu możliwości własnych sił i środków w wypadku zwrócenia się do Was o możliwości wykorzystania podmiotu.

 

 

Pismo WOPR do Prezesa Rady Ministrów 

 

 

 
STAN EPIDEMII - OGRANICZENIA
środa, 25 marca 2020 14:52

COVID - LOGW związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających zakaz przemieszczania się osób na obszarze naszego kraju, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca uwagę jednostkom WOPR oraz innym organizacjom, że zakaz ten nie dotyczy zarówno pracowników jak i wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19. Są to nie tylko działania medyczne ale również socjalne, logistyczne czy inne jakie wskażą do realizacji osoby kierujące działaniami – organy administracji publicznej, pomocy społecznej czy służb medycznych.
Jednocześnie WOPR zwraca uwagę aby w działaniach rygorystycznie stosować polecenia służb inspekcji kierujących danymi działaniami w zakresie używania środków ochrony, zachowywać zasady bezpieczeństwa oraz higieny.

 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 24 MARCA 2020 ROKU

 

 

 
SZANOWNI PANOWIE MINISTROWIE
środa, 18 marca 2020 19:07

kppWodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwraca się z prośbą do Ministra Zdrowia jako właściwego w sprawie i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako organu nadzoru nad ratownictwem wodnym o – choć to będzie ciężkie w obecnej sytuacji epidemiologicznej – pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej ratowników, którym zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika skończyło się lub kończyć się będzie w najbliższych tygodniach (miesiącach). Ratownicy wodni, górscy, strażacy czy ratownicy innych jednostek współpracujących z systemem PRM z uwagi na wstrzymane szkolenia i egzaminy zostaną – bez interwencji Panów Ministrów – bez uprawnień do podejmowania działań w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy. W obecnych ciężkich czasach oni również niosą pomoc, chcą pomagać, a po powrocie do „normalności” powinni móc wrócić do codziennej pracy. W pismach do Panów Ministrów prosimy o spojrzenie na ten, może z punktu widzenia obecnej sytuacji – niewielki, aczkolwiek prawny problem.

 

 Pismo WOPR do Ministra Zdrowia

 Pismo WOPR do Ministra MSWiA

 

 
TAMA - AURA NIE SPRZYJA „LODOŁAMACZOM”
środa, 12 lutego 2020 12:03

kostki loduZ uwagi na tegoroczną zimę nie były planowane (a dwa zostały odwołane) Centralne Szkolenia Specjalistyczne z zakresu ratownictwa na obszarach pokrytych lodem. Wymóg tego szkolenia jako warunek formalny do uczestnictwa w szkoleniu w Tamie jest trudny do zrealizowania w roku bieżącym. W związku z tym po rekomendacji Komisji Szkoleniowej WOPR wymóg posiadania „szkolenia lodowego” w roku 2020 nie będzie wymagany od kandydatów na kurs Starszego Ratownika Wodnego. Jednocześnie zostaną oni zobowiązani do uzupełnienia wymogu w najbliższym możliwym terminie lecz nie dłużej niż do końca roku 2021 – co zostanie zweryfikowane w dalszych szkoleniach centralnych. Mamy nadzieję, że zima powróci i bez problemów będzie można uzupełnić swoją wiedzę o ten trudny zakres ratownictwa wodnego. W tym roku zgodnie z wnioskami planowane są trzy rodzaje szkoleń TAMA 2020: dwa standardowe po 8 dni SRW, IWOPR oraz jeden 3-dniowy IWOPR dla MIWOPR. Terminy i warunki uczestnictwa podamy wkrótce.  

 

 

 

 
KPP – INTERPRETACJA SZCZEGÓŁOWA
piątek, 10 stycznia 2020 17:18

SowaW dniu 8 stycznia 2020 roku Minister Zdrowia wydał interpretację znowelizowanych zapisów rozporządzenia w zakresie możliwości przystąpienia ratowników do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy bez konieczności ponownego ukończenia kursu kpp (tzw. recertyfikacji).
Zgodnie z zapisami
§ 4 ust. 2 pkt. 2 ratownik będący zatrudniony, pełniący służbę lub będący członkiem jednostki współpracującej z systemem może przystąpić do recertyfikacji wyłącznie w okresie ostatnich trzech miesięcy ważności posiadanego zaświadczenia.
Oznacza to, że wcześniej – gdy zaświadczenie ma ważność ponad trzy miesiące – ratownik do takiego egzaminu nie może zostać dopuszczony, natomiast po utracie ważności zaświadczenia musi ponownie uczestniczyć w całym kursie kpp aby móc złożyć egzamin.
Prosimy zwrócić uwagę na te szczegóły gdyż zaświadczenia wydane po egzaminach, do których złożenia kandydaci nie byli uprawnieni mogą zostać podważone jako dokumenty wydane niezgodnie z prawem, a do odpowiedzialności pociągnięci przewodniczący komisji egzaminacyjnych oraz kierownicy organizatorów kursów.

 

Jednocześnie przypominamy, że:

 1)    zgodnie z § 10 a rozporządzenia po zmianach dokumentację ze szkolenia i egzaminowania należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został przeprowadzony egzamin

 2)    zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego [cytat] „do kursów, których program został zatwierdzony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (30 grudnia 2019 r. – przyp. WOPR), stosuje się wymagania określone w przepisach dotychczasowych.”

 

INFORMACJA Z MINISTERSTWA ZDROWIA

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 17 z 35

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3