KOMUNIKATY
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ
czwartek, 22 kwietnia 2021 06:01

JBZ ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 kwietnia w wieku 87 lat odszedł na wieczną wachtę Instruktor-wykładowca nr 231, Jerzy Baranowski. Uprawnienia ratownika wodnego zdobył jeszcze w latach 50-tych w Polskim Związku Pływackim. Od początku związany z Wrocławskim WOPR, wieloletni działacz i szkoleniowiec, Wiceprezes Wrocławskiego Wojewódzkiego WOPR w latach 70-tych.
W latach 1957-1962 szef ratowników w Krynicy Morskiej, następnie niemal przez dwie dekady szefował ratownikom w Mielnie.
Ratownik z powołania, wychowawca i nauczyciel tysięcy ratowników WOPR.

Cześć jego pamięci.

 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 27 kwietnia 2021 roku o godzinie 9.20 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

 
RECERTYFIKACJA W CZASIE EPIDEMII
poniedziałek, 19 kwietnia 2021 09:16

WOMZW związku z szeregiem pytań z jednostek WOPR o zasadność przeprowadzania egzaminów recertyfikacyjnych KPP w związku z obowiązującymi przepisami przedłużającymi ważność zaświadczeń, które po 14 marca 2020 roku utraciły ważność, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwróciło się do Ministra Zdrowia o wykładnię obowiązujących przepisów oraz wytyczne w tym zakresie. Pytanie spowodowane było zarówno stanowiskiem pracodawców wymagających dokumentu wydanego nie wcześniej niż trzy lata wstecz oraz sytuacji gdzie pracodawcy - w tym jednostki współpracujące z systemem PRM - uważają za stosowne poddać weryfikacji swoich pracowników - ratowników systemu.
Zgodnie z pismem Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia w chwili obecnej przeprowadzanie egzaminu recertyfikacyjnego może odbywać się zgodnie z dotychczasowymi przepisami, a więc w okresie ostatnich trzech miesięcy ważności zaświadczenia KPP. Jednocześnie, nie przystąpienie do egzaminu recertyfikacyjnego, nie powoduje, że ważność zaświadczeń, wydanych po 14 marca 2017 roku tracą ważność.
Jednocześnie WOPR przypomina, że z chwilą odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego osoby, którym ważność zaświadczenia przedłużona została na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów i nie przystąpiły do egzaminu recertyfikacyjnego w trakcie stanu epidemii, będą musiały do niego przystąpić w terminie 60 dni od dnia odwołania tych stanów.

 

 Pismo z Ministerstwa Zdrowia

 

 

 

 
TAMA 2021
poniedziałek, 12 kwietnia 2021 14:47

tama 2021Pomimo okresu pandemii, obostrzeń i realizacji także innych zadań z zakresu ratownictwa, pomocy i opieki, Ratownicy WOPR realizują również zadania szkoleniowe, edukacyjne i prewencyjne. Ścieżka rozwoju w WOPR (ILS) rozpoczyna się już w wieku kilku, kilkunastu lat i kończy - dla najlepszych - uzyskaniem stopnia SRW, IWOPR i Instruktora Wykładowcy.
Tegoroczne kursy w Tamie na stopnie SRW, IWOPR odbędą się w terminie 4-12 września 2021 roku. W wypadku zgłoszeń przewidujemy również szkolenie uzupełniające do stopnia IWOPR dla MIWOPR sprzed 2014 roku w dniach 9-12 września.
Z uwagi na możliwość udziału zarówno w roku 2020 jak i 2021 w wymaganych Centralnych Szkoleniach Specjalistycznych WOPR na wodach szybkopłynących i powodziowych oraz z zakresu ratownictwa na obszarach pokrytych lodem, Komisja Szkoleniowa nie przewiduje planowego uchylenia wymogu posiadania certyfikatów zaliczenia tych szkoleń.
Z uwagi na zmiany jakie w systemie szkolenia wprowadza sytuacja epidemiczna, w programie szkolenia instruktorów dodatkowo będą ujęte elementy przygotowania, organizacji i prowadzenia nauki zdalnej dostosowane do systemu szkolenia w WOPR.
Szczegóły i dokumentacja tutaj.

 
JUBILEUSZOWY ROK DZIAŁALNOŚCI WOPR.
poniedziałek, 12 kwietnia 2021 11:32

idzie 60Pięćdziesiąt dziewięć lat temu, 11 kwietnia 1962 roku, Zarządzeniem Nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki zostało powołane do życia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zalążkiem naszej organizacji była Podkomisja WOPR przy Resortowej Komisji GKKFiT pn.: Ogólnopolski Komitet Upowszechniania Pływania (OKUP SMILING FACE). Tym samym w dniu dzisiejszym rozpoczął się jubileuszowy sześćdziesiąty rok funkcjonowania WOPR.
W imieniu Zarządu Głównego, w tym ważnym dla nas dniu, chciałbym wszystkim członkom WOPR, a także wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej organizacji powiedzieć po prostu dziękuję.
Szczególne podziękowania należą się Delegatom na Zjazd Krajowy, członkom Sądu Honorowego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarządu Głównego, komisji oraz prezesom WOPR wszystkich dziesięciu kadencji.
To dzięki Wam, ratownicy, instruktorzy i sympatycy WOPR, ratownictwo wodne mogło się rozwijać, i nadążać za światowymi trendami. Dzięki wyszkolonym przez Was ratownikom i przekazanej im wiedzy mogły powstać również inne, prężnie działające organizacje, służby i podmioty zajmujące się ratownictwem wodnym. Na nadchodzące dalsze lata, członkom władz i komisji obecnej już XI kadencji życzyć należy wytrwałości w kontynuacji dotychczasowych dobrych praktyk, i budowaniu na ich bazie nowego, nowoczesnego WOPR.
 

Prezes WOPR

 

 

 

 
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ
wtorek, 06 kwietnia 2021 12:39

Zdjęcie Paweł OścikZ przykrością informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2021 roku w wieku 57 lat odszedł na wieczną wachtę Wiceprzewodniczący Komisji Ratownictwa Podwodnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Instruktor wykładowca WOPR nr 719 International Instructor ILS nr POL-97-003 Kol. Paweł Ościk.
Paweł rozpoczął przygodę z ratownictwem wodnym w 1981 roku w Stołecznym Wojewódzkim WOPR, gdzie był przewodniczącym Komisji Szkoleniowej. Był współzałożycielem Warszawskiego WOPR, z którym związał się na długie lata.
Po zmianach w WOPR wprowadzonych w roku 2003 z uporem walczył o swoją jednostkę macierzystą. Od wielu lat zajmował się płetwonurkowaniem, gdzie również zdobył uprawnienia instruktora CMAS M-3. Świetny szkoleniowiec. Bezkompromisowy i szczery „do bólu”. Motorowodniak i żeglarz. Biegły sądowy z zakresu ratownictwa wodnego.
W roku 2016 rozpoczął wraz z zespołem instruktorów WOPR z województwa mazowiekiego (WOPR Pruszków) działania organizacyjne zwieńczone powołaniem w roku 2017 Komisji Ratownictwa Podwodnego WOPR, której został Szefem pionu kontroli jakości. Programy opracowane przez Komisję zostały w kolejnym roku przyjęte przez ILS i uznane przez CMAS.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 10 kwietnia 2021 roku. Msza Święta żałobna odprawiona zostanie o godz. 11.00 w kościele Parafii Św. Franciszka z Asyżu przy ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

  

Cześć jego pamięci.

 

 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ŻYCZENIA Wielkanocne 2021 na www3

 
WOPR 1.04.2021 JEST WSZĘDZIE
czwartek, 01 kwietnia 2021 17:36

167454998 301379921335912 8051252593649336897 nJak dowiadujemy się ze źródeł międzynarodowych, jednostki WOPR przystąpiły do działań wspierających przy awarii na obszarze wodnym Kanału Sueskiego.

Szczegóły znajdziecie na naszym Facebook’u

 
ŻYCZENIA OD PREZYDENTA
poniedziałek, 29 marca 2021 17:44

życzenia PRP 2021  WNZ ogromną przyjemnością publikujemy życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, jakie otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Pan Prezydent życzy nam dobrego zdrowia, duchowego pokrzepienia oraz radości, nadziei i pokoju.
Niniejszym przyłączając się do życzeń, przekazuję je wszystkim Koleżankom, Kolegom, Członkom WOPR oraz sympatykom naszej organizacji.

 

 

Prezes WOPR

Paweł Błasiak

 
„ROZWÓJ SPORTU RATOWNICZEGO W POLSCE …”
wtorek, 23 marca 2021 00:00

Rozwój sportu

Po publikacji w dniu 10 lutego informacji o nowej pozycji naszych instruktorów do Biura ZG WOPR spływały pytania o możliwość jej pozyskania. Informujemy więc, że Działalność … została wydana przez Uniwersytet Rzeszowski w roku 2020 i przez to wydawnictwo jest kolportowana. Jednocześnie przypominamy, że prof. Iwona Tabaczek-Bejster jest również autorem publikacji „Działalność WOPR w latach 1962-1989”, a wspólnie z dr Grzegorzem Koniecznym publikacji „Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967-2012”, w której autorzy, instruktorzy i byli członkowie kadry narodowej w sportowym ratownictwie wodnym, przybliżają problematykę sportowej części naszej organizacji. Polecamy i zapraszamy do zapoznania się.

 
NOWE WŁADZE ILSE
środa, 17 marca 2021 17:14

logo ils 2W sobotę 13 marca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ILSE, na którym WOPR reprezentował Wiceprezes Zarządu Głównego Piotr Synowiec – pełniący funkcję członka Rady Dyrektów ILSE upływającej kadencji. Ze względu na pandemię Zebranie zostało przeprowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem wideokonferencji. Uczestniczyło w nim 31 krajowych organizacji ratownictwa wodnego z Europy ze statusem pełnego członka ILSE oraz liczni obserwatorzy, w tym Prezydent ILS Graham Ford.
Walne Zebranie powołało nowe władze oraz organy statutowe ILSE na okres 2021-2024. Prezydentem ILSE pozostał Dr Detlev Mohr, natomiast w pozytywnym dla WOPR akcencie, na kolejną kadencję w Radzie Dyrektorów ILSE został wybrany Wiceprezes Piotr Synowiec. Pełny skład nowych władz ILSE będzie wkrótce dostępny na stronie ILSE pod linkiem https://europe.ilsf.org/about/structure/board.
W nadchodzącą niedzielę 21 marca 2021 r. Wiceprezes Piotr Synowiec będzie reprezentował WOPR na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ILS.

 

 

 
RUSZAJĄ SZCZEPIENIA RATOWNIKÓW WODNYCH GRUPY I-C
czwartek, 25 lutego 2021 13:01

strzykawkaPo uwzględnieniu ratowników wodnych w I Etapie szczepień ochronnych przeciw COVID-19 w grupie I-C i podaniu do Ministerstwa Zdrowia szacunkowej liczby chętnych, koordynację szczepień przejął Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności MSWiA. W dniu 25 lutego 2021 roku podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego otrzymały wytyczne w zakresie wzorów dokumentów i form wykazów jakie mają złożyć wstępnie do dnia 1 marca 2021 roku do Ministerstwa. WOPR wnioskował o przełożenie tego terminu z uwagi na rozproszenie naszych ratowników oraz zbliżający się weekend - oczekujemy na decyzję MSWiA.
Jednocześnie przedkładamy do zapoznania Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz - w przypadku zgłoszenia się w swoich podmiotach - wzory dokumentów wymaganych od ratowników zgłaszających się do szczepień: Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz Oświadczenie o posiadaniu statusu ratownika wodnego i wykonywaniu działań ratowniczych. Prosimy o kontakt z właściwymi jednostkami WOPR.  

 

 

 
„DZIAŁALNOŚĆ WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 1989-2012”
środa, 10 lutego 2021 09:34

okładka na str. WOPR 1Miło nam poinformować, że po raz kolejny praca naszych dwóch instruktorów dr hab. Iwony Tabaczek-Bejster i dr. Grzegorza Koniecznego zakończyła się opracowaniem monograficznym. Właśnie trafia na rynek wydawniczy książka pt. „Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1989-2012” wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opracowanie liczy 261 stron ma 5 rozdziałów, które zawierają 12 podrozdziałów. Warto przypomnieć, że w 2012 roku z okazji 50-lecia WOPR-u została wydane 1 część tej książki pt. „Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1962-1989”, której autorem była jeszcze wtedy dr Iwona Tabaczek-Bejster. Nasi instruktorzy, którzy w przeszłości byli członkami kadry narodowej w sportowym ratownictwie wodnym mają w swoim dorobku jeszcze jedną monografię opublikowaną w 2013 pt. „Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967-2012.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 24

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

 niw logo  

logo Programu PROO

 

na słupek niedzica 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3