KOMUNIKATY
CENTRALNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE WOPR
poniedziałek, 01 sierpnia 2016 07:59

skuteryKończy się sezon „plażowy”. Przygotowanie zawodowych ratowników WOPR do pracy na różnych obszarach wodnych to podstawa do skutecznego i bezpiecznego podejmowania działań zarówno prewencyjnych jak i ratowniczych. W tym duchy jednostki zgłaszają swoje akredytacje do organizacji jesiennych Centralnych Szkoleń Specjalistycznych WOPR oraz egzaminów podnoszących kwalifikację. Na chwilę obecną zgłoszone zostały:

- szkolenie skuterowe w dniach 1 – 3 września,

- szkolenie i egzamin na stopień Ratownik Wodny Morski w dniach 2 – 4 września

- szkolenia Wietrznice poziomy „A” i „B” – w dniach 23 – 25 września.

Szczegóły szkoleń znajdują się w zakładkach:

Edukacja/Centralne Szkolenia Specjalistyczne

Edukacja/Stopnie WOPR/Egzaminy na stopnie WOPR

WOPR przypomina instruktorom szkoleń specjalistycznych o konieczności zgłoszenia swoich uprawnień do Wykazu Instruktorów CSS WOPR w celu ułatwienia jednostkom doboru kadry na akredytowane szkolenia centralne.

Chętnym do udziału w kursie SRW 2017 przypominamy, że warunkiem uczestnictwa jest oprócz odbycia właściwego stażu, posiadanie stopni RWP, RWS i RWM, pozytywne zaliczenie CSS WOPR na wodach szybkopłynących i powodziowych oraz lodowego, także posiadanie uprawnień motorowodnych.

 
WSPIERAMY KAMPANIĘ EDUKACYJNĄ
środa, 27 lipca 2016 08:30

alkohol zawszeAlkohol i negatywne nawyki związane z jego konsumpcją to temat dla nas – ratowników wodnych – szczególnie trudny, ale też bardzo ważny. Od lat borykamy się na kąpieliskach z „trudnymi” plażowiczami, którzy prędzej czy później chcą pokazać sobie i innym swoje umiejętności pływackie. Dzięki prowadzonym od lat kampaniom edukacyjnym większość Polaków jest już świadoma zagrożeń związanych z takim zachowaniem na drodze, czy w trakcie ciąży ale od pewnego czasu również i na wodzie

Statystyki jednak wskazują, że ponad dwie trzecie utonięć spowodowane jest przez nieodpowiedzialne zachowania w czasie kąpieli osób nietrzeźwych. Każdy kolejny krok w edukacji na rzecz zmniejszenia liczby utonięć, jest bardzo potrzebny i dlatego też Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest partnerem kampanii edukacyjnej Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie (fb).

W powszechnym przekonaniu panuje opinia, że napoje alkoholowe dzielą się na bardziej i mniej zdrowe, na groźniejsze i takie nieszkodliwe. Celem kampanii Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie jest uświadomienie Polakom, że alkohol etylowy, niezależnie od tego w jakim napoju się znajduje, zawsze działa na organizm tak samo. Dlatego nie ma wyjątków od ograniczeń i zakazów w jego spożywaniu czy specjalnej taryfy ulgowej. Każdy napój zawierający alkohol trzeba traktować odpowiedzialnie.

Pierwszym etapem działań było przeprowadzenie, przez renomowany ośrodek badań społecznych, badań sprawdzających podejście Polaków do spożywania alkoholu. Wyniki badań zostały przeanalizowane przez ekspertów i są dostępne w formie raportu Czego Polacy o alkoholu nie wiedzą. W najbliższych miesiącach będzie prowadzona ogólnopolska kampania billboardowa, a we współpracy z partnerami powstaną filmy edukacyjne i materiały poradnikowe.

Organizatorem kampanii jest Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS). Do grona partnerów dotychczas dołączyli: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Universitatis Varsoviensis, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii, Polska Izba Handlu, Polski Związek Żeglarski, Fundacja Krzyś, Instytut Samorządowy, Polska Izba Handlu, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Instytut Transportu Samochodowego.

Bardzo ważne jest dla nas wsparcie WOPR, organizacji o tak dużym zaufaniu społecznym, która dba o bezpieczeństwo nas wszystkich podczas wakacji i urlopów. Jak pokazują badania, Polacy nie zawsze potrafią ocenić ile jest alkoholu w różnych napojach, które spożywają na plaży. Mamy nadzieje, że współpraca z ratownikami WOPR pozwoli nam dotrzeć do osób wypoczywających nad wodą z taką informacją oraz promować odpowiedzialne zachowanie w każdych warunkach – mówi Leszek Wiwała – Prezes ZPPPS, organizatora kampanii.

W obsza­rze naszych dzia­łań ratow­ni­czych bar­dzo czę­sto spo­ty­kamy się z nie­od­po­wie­dzial­nym podej­ściem pla­żo­wi­czów lub pły­wa­ków do tego tematu. Każda akcja przy­no­sząca pozy­tywny sku­tek w tym obsza­rze będzie znaj­do­wała nasze popar­cie– mówi Sła­wo­mir Gice­wicz, Pre­zes WOPR.

 

FILM KAMPANII Z UDZIAŁEM WOPR

 

 

 
NAWET NA WOODSTOCKU JEST WOPR … Z „REGATTĄ”
niedziela, 24 lipca 2016 00:00

woodstockNie na kąpielisku, nie na pływalni ale jednak w tłumie młodych bawiących się ludzi WOPR „czuwa”. Tym razem na stoisku Regatta podczas tegorocznego Woodstok. Pogoda – taka sobie, a więc leżakowanie i odpoczynek jak na plaży. Tylko łódki brak … Kto był – ten widział.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTYFIKATY ILS – A JEDNAK POTRZEBNE
wtorek, 26 lipca 2016 00:00

ils appCzęść ratowników korzystając z członkostwa WOPR w International Life Saving Federation (ILS) podejmuje pracę poza granicami kraju. Członkowie WOPR posiadający stopnie WOPR nadane zgodnie z Zasadami określonymi przez ZG WOPR mogą składać wnioski o wydanie właściwego Certyfikatu ILS. Warunkiem do złożenia wniosku o właściwy certyfikat jest posiadanie stopni Ratownik Wodny Pływalni, Ratownik Wodny Śródlądowy lub Ratownik Wodny Morski.

 

Przypominamy, że stopnie RWP, RWS lub RWM może uzyskać osoba, która:

-         ukończyła szkolenie ratowników wodnych (tzw. MSW),

-         posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (tzw. KPP)

-         odbyła właściwe szkolenie i złożyła egzamin (karta kwalifikacyjna),

-         posiada dodatkowe kwalifikacje określone przez WOPR,

-         odbyła staż

-         figuruje w centralnej ewidencji WOPR.

WOPR zachęca prezesów jednostek wojewódzkich do przeprowadzania właściwych postępować kwalifikacji, szkoleń oraz egzaminów na poszczególne stopnie aby ułatwić naszym ratownikom możliwości działania nie tylko na naszych kąpieliskach i pływalniach. Zgłoszone egzaminy umieścimy w zakładce Edukacja.

 

 

 

 
WALNE ZEBRANIE ILSE - HISZPANIA 2016
poniedziałek, 18 lipca 2016 10:09

ils logo hiszpania 2016W dniach 30 czerwca – 3 lipca 2016 roku w Oropesa del Mar w Hiszpanii odbyło się sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie ILSE, na którym WOPR reprezentowany był przez Wiceprezesa Piotra Synowca oraz Artura Bulaka. Oprócz delegatów z 21 krajów członkowskich ILSE w zebraniu wzięli udział Prezydent oraz Sekretarz Generalny światowego ILS – Graham Ford i dr Harald Vervaecke. Walne zebranie przyjęło sprawozdania ustępujących członków Zarządu i Sekretarza Generalnego oraz wybrało przedstawicieli na kolejną czteroletnią kadencję. Do Zarządu ILSE został wybrany Wiceprezes Zarządu Głównego WOPR Kol. Piotr Synowiec. Dotychczasowy Prezydent ILSE dr Detlev Mohr oraz Sekretarz Generalny Joachim Kellermeier pozostali na swoich funkcjach. Nowo wybrany Zarząd ILSE obradował nad składem Komisji Edukacji, Sportu, Ratownictwa oraz Administracji i Zarządzania. Do Komisji Sportu wybrany został przedstawiciel WOPR Kol. dr Grzegorz Konieczny, a do Komisji Administracji – Kol. Artur Bulak. Pełny skład nowych władz przedstawiony zostanie po opublikowaniu przez ILSE protokołów z zebrania.

 

 

Więcej…
 
RATOWNICTWO MORSKIE – ŁEBA, USTKA, SOPOT - 2016
poniedziałek, 18 lipca 2016 09:11

zawody logo

Podczas tegorocznych wakacji nad morzem szykują się trzy imprezy - sprawdziany umiejętności ratowniczych. W dniach 23-24 lipca w Łebie (plaża zachodnia) zostaną rozegrane zawody na deskach ratowniczych – Surf Rescue Board (SRB), tydzień później 30 – 31 lipca w Ustce (plaża wschodnia) odbędą się Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim a pod koniec sezonu 27 – 28 sierpnia w Sopocie (plaża przy molo) konkurować będą ratownicy na II Mistrzostwach łodzi motorowych (IRB). Wszystkie imprezy patronatem honorowym objął Prezes WOPR Sławomir Gicewicz. Najlepsi polscy ratownicy morscy, strzegący tysięcy plażowiczów będą rywalizować o prymat w sportowym ratownictwie morskim i o … cenne nagrody. Jak zwykle imprezom tego typu towarzyszyć będą akcje profilaktyczne i edukacyjne. Zapraszamy i niech wygrają najlepsi.

 

 

Załączniki:

 

Formularz zgłoszeniowy Łeba

Formularz zgłoszeniowy Ustka

Komunikat Łeba

Komunikat Ustka

Komunikat Sopot

Regulamin SRBC

Regulamin Ustka

 

 

 
KADRA POLSKI NA HOLANDIĘ
poniedziałek, 18 lipca 2016 07:56

 

holandiaWe wrześniu 2016 roku w Eindhoven (Holandia) zostaną rozegrane Mistrzostwa Świata w Ratownictwie Wodnym – World Championships Lifesaving 2016. W zawodach jakie rekomenduje i nad jakimi patronat objęła Międzynarodowa Federacja Ratowników Wodnych (ILS) wezmą udział nasi polscy ratownicy. Komisja ds. sportu WOPR powołała już do Kadry Polski zawodników. Na pozostałe wolne miejsca trwają kwalifikacje.


 

Załączniki:

Holandia junior

Holandia Senior

Kadra Holandia

 
KTO KOGO OSZUKUJE?
poniedziałek, 11 lipca 2016 14:05

holoPrezydium Zarządu Głównego informuje, że na Centralnym Szkoleniu Specjalistycznym WOPR w Tamie część uczestników szkolenia posługiwała się wydanymi przez ich jednostki Kartami Identyfikacyjnymi Członka WOPR z hologramami nie wydanymi przez WOPR. Ponieważ Karta, której ważność jest potwierdzona hologramem na dany rok kalendarzowy wydanym przez biuro ZG WOPR, jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu WOPR, osoby używające nieważnych Kart nie powinny w nim uczestniczyć. Prezydium ZG WOPR uznało, że Członkowie WOPR nie powinni ponosić konsekwencji działań prezesów jednostek wojewódzkich, którzy nie przekazują do WOPR części składek wpłacanych przez członków naszej organizacji (tym samym jednostki te nie otrzymują hologramów) i w tej wyjątkowej sytuacji osoby te mogą wziąć udział w kursie IWOPR. Prezydium zwraca jednak uwagę, że dokonywanie zmian lub wpisów w dokumentach WOPR lub poświadczania na nich nieprawdy jest nieprzestrzeganiem uchwał władz WOPR (w tym wypadku Uchwała Nr 18/X/2015 ZG WOPR z dnia 28 marca 2015 roku w sprawie ewidencji i dokumentów członków WOPR i Uchwała Nr 20/X/2015 ZG WOPR z dnia 28 marca 2015 roku w sprawie składki w WOPR) i po prostu oszukiwaniem … no właśnie kogo? Biura ZG WOPR czy Członków WOPR?
Jednocześnie informujemy, że osoby wykorzystujące takie Karty do zniżek lub ulg przysługujących Członkom WOPR w programach partnerskich WOPR mogą ponieść konsekwencje swych działań. Tego wymaga uczciwość w stosunku do Członków i jednostek WOPR przestrzegających prawa WOPR.

 

holo przyk 1 holo przyk 2  przykłady podrabianych hologramów


Hologram WOPR– jest dystrybuowany jednostkom wojewódzkim w liczbie odpowiadającej 1/6 kwoty odprowadzonej do WOPR składki członkowskiej. Jednostki wojewódzkie przekazują do WOPR 12% składki ustalonej przez ZG WOPR i wpłaconej przez członków WOPR w macierzystej jednostce. Hologram na dany ok kalendarzowy naklejany jest na Kartę identyfikacyjną członka WOPR i jest poświadczeniem opłaconej składki przez członka WOPR.


 
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ
wtorek, 05 lipca 2016 13:12

 

J.SALIKZ przykrością zawiadamiamy, że w dniu 5 lipca, w wieku 70 lat odszedł na wieczną wachtę Członek WOPR od 1969 roku, Ratownik WOPR, Instruktor Ratownictwa WOPR Józef Salik, nasz kolega i przyjaciel. Józef był prezesem Tarnobrzeskiego WOPR od 1989 roku (wcześniej Rejonowego WOPR w Tarnobrzegu), wiele kadencji był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej WOPR. Wychowawca wielu pokoleń Ratowników WOPR, ludzi związanych nie tylko z ratownictwem wodnym ale i ze sportem.
Cześć jego pamięci.

 

 

 

 

 

   

 
OC i NNW DLA RATOWNIKÓW „W SIECI”
piątek, 10 czerwca 2016 11:23

PZU ubezpieczenia ratow 3Z nadchodzącym sezonem letnim rozszerzamy ofertę ubezpieczeń dla ratowników wodnych (a wkrótce i innych pokrewnych nam profesji) oraz szkoleń realizowanych przez jednostki WOPR. Obecny program ubezpieczeń oprócz wariantu podstawowego obejmującego ubezpieczenie w czasie pracy (jak w latach ubiegłych), został rozszerzony o możliwość ochrony także w czasie drogi do/z pracy oraz w życiu prywatnym (tj. 365 dni w roku). Do wyboru są również liczne warianty sumy ubezpieczenia zarówno OC jak i NNW, które można dowolnie wybierać. Cała procedura związana z zawarciem przedmiotowego ubezpieczenia została maksymalnie ograniczona i zamieszczona na stronie internetowej. Proponujemy przeczytać ofertę oraz załączone dokumenty, a następnie, nie wychodząc z domu lub wykorzystując swój „smart/i – phone”, można w czasie krótszym niż dojazd karetki na kąpielisko (sprawdzone: 8 minut wraz z rejestracją do systemu) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. Przypominamy o Kartach Identyfikacyjnych Członka WOPR.

 
WIETRZNICE 2016 „A” i „B”
wtorek, 07 czerwca 2016 07:36

wietrznica 2016W dniach 3-5 czerwca trzydzieści osób wzięło udział szkoleniu z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących i powodziowych. Szkolenie posiadało akredytację Centralnego Szkolenia Specjalistycznego WOPR, a więc jego program był zgodny z rekomendacją ILS i uczestnicy tego szkolenia otrzymali właściwe certyfikaty. Kolejnym etapem wtajemniczenia jest CSS „Wietrznice 2016 B”, na które jeszcze są wolne miejsca w najbliższy weekend. Obok szkolenia „B” odbywać się będzie również dodatkowe szkolenie „A” Na stronie internetowej w zakładce Edukacja są umieszczane informacje (linki) do szkoleń, które otrzymały akredytację WOPR jako Centralne szkolenia Specjalistyczne, po których ukończeniu ZG WOPR wydaje ich uczestnikom certyfikaty. W szkoleniach WOPR biorą udział członkowie WOPR posiadający aktualną Kartę Identyfikacyjną Członka WOPR.

 
NOWA LINIA „REGATTA WOPR 2016”
poniedziałek, 06 czerwca 2016 07:25

regattaW ostatnich dniach do jednostek WOPR wskazanych przez jednostki wojewódzkie zostały dostarczone do rozkolportowania wśród ratowników katalogi „Regatta WOPR 2016”. Nowa kolekcja naszego Partnera dedykowana jest dla ratowników i zawiera asortyment od koszulek po ubrania przeciwdeszczowe i wiatroszczelne. Informator wskazuje również zasady rabatu jakie dotyczą członków naszej organizacji posiadających Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR (tzw. żółty identyfikator) z hologramem na rok 2016.

Przypominamy, że zarówno karty jak i hologramy dystrybuowane są wyłącznie przez Biuro Zarządu Głównego za pośrednictwem jednostek wojewódzkich WOPR (szczegóły. Hologram – jeden dla jednego członka WOPR – nakleja się wyłącznie na Kartę Identyfikacyjną Członka WOPR, a nie – jak dotychczas - na identyfikatory stopni WOPR.

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 30 z 38

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3