wopr 1000x200 04

KOMUNIKATY
FEDREACJA ORGANIZACJI PROOBRONNYCH
czwartek, 26 listopada 2015 17:06

W dniu 21 marca została powołana, a 11 września 2015r zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Federacja Organizacji Proobronnych (FOP). Federacja ma zasięg ogólnopolski i skupia organizacje pozarządowe działające w obszarze obronności, ochrony ludności, ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

14 listopada 2015r w poczet członków zwyczajnych FOP zostało przyjęte Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, rekomendowane przez Stowarzyszenia Instruktorów Legia Akademicka, Związek Strzelecki „Strzelec” oraz Fideles et Instructi Armis. Przynależność do grona tych organizacji pozwoli jednostkom WOPR w sposób sprawniejszy i bardziej sformalizowany współpracować z jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej. Działania te są logicznym następstwem Porozumienia jakie w dniu 20 stycznia 2003r zostało zawarte pomiędzy WOPR, a Ministrem Obrony Narodowej.

 
JUBILEUSZ 45-LAT WOPR NA ZIEMI WROCŁAWSKIEJ
czwartek, 26 listopada 2015 01:41

W dniu 6 listopada 2015r we Wrocławiu odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu „45-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Ziemi Wrocławskiej”,w którym obok przedstawicieli WOPR udział wzięli: Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Agnieszka Sokołowska, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu generał Andrzej Szcześniak, podinsp. Dariusz Matuszczyk reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu generała Wojciecha Ołdyńskiego, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu dr Jan Pyś, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławia Wincenty Mazurec.

Prezesa WOPR Sławomira Gicewicza reprezentowali: Wiceprezesi Zarządu Głównego WOPR Paweł Błasiak i Piotr Synowiec oraz gospodarz Prezes Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu Krzysztof Skrzyniarz.

 

Więcej…
 
XX-LECIE KSRG
wtorek, 24 listopada 2015 00:45

W dniach 5 – 7 października 2015r w Częstochowie odbyły się warsztaty, konferencja oraz uroczystości z okazji dwudziestolecia istnienia krajowego systemy ratowniczo-gaśniczego, w ramach którego – na podstawie porozumienia z 21 kwietnia 2006r pomiędzy WOPR i PSP – jednostki WOPR mogą współdziałać z właściwymi miejscowo komendantami wojewódzkimi i powiatowymi (miejskimi) PSP.

Na uroczystości wieńczącej konferencję, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało podziękowanie za współpracę w ramach ksrg, a okolicznościową tablicę Wiceprezes ZG WOPR odebrał z rąk Podsekretarza Stanu resortu spraw wewnętrznych i Komendanta Głównego PSP.

WOPR jako jedna z niewielu społecznych organizacji ratowniczych ma podpisane porozumienie z Państwową Strażą Pożarną na szczeblu krajowym, pozwalające poszczególnym jednostkom WOPR – po uzgodnieniu z miejscowymi komendantami PSP – prowadzić wspólne działania ratownicze i humanitarne, szkolenia, realizować zabezpieczenie logistyczne tych działań, prowadzić planowanie operacyjne i ustalać standardy działań.

 

Więcej…
 
"AMATORSZCZYZNA"
wtorek, 17 listopada 2015 18:05

....... „Z wielką goryczą ratownicy i instruktorzy WOPR przyjęli oświadczenie (…) że blisko 80 tysięcy obywateli wyszkolonych zgodnie z normami prawa polskiego, a od kilkunastu lat międzynarodowego, pracujących zawodowo lub społecznie, ratujących ludzkie życie i zdrowie oraz szkolących nowe pokolenie ratowników działało w sposób amatorski (…) niezdarny, nieporadny, a dopiero ustawa (…) przeniosła udzielanie pomocy z poziomu społecznego i amatorskiego na poziom profesjonalny. (…) Zamiast szacunku i wdzięczności dla pasjonatów, którzy swój czas i niejednokrotnie pieniądze poświęcali na społeczną pracę na rzecz ratownictwa wodnego, którzy pracę tę wykonywali na tyle profesjonalnie, że liczba utonięć w Polsce malała otrzymują informację o swojej „amatorszczyźnie” .........

 

Z pisma Prezesa WOPR z dnia 27 października 2015 roku – czytaj więcej w załączniku.

 

 
VII ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI w RATOWNICTWIE WODNYM PŁOCK 2015
poniedziałek, 16 listopada 2015 13:38

W dniach 12–13 grudnia 2015 roku na pływalni Pływalnia Miejska Podolanka ul. Czwartaków 6, Płock 09-410 rozegrane zostaną VII Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym. Organizatorem jest Komisja Sportu WOPR i Rejonowe Płockie WOPR w Płocku a honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Płock Pan Andrzej Nowakowski.

Holowanie manekina, sztafeta, rzut liną, 100m kombinowane oraz 200 m super ratownik to część konkurencji, w których będzie można podziwiać najlepszych sportowców - ratowników.

Pomoc w organizacji zawodów zapewniły firmy ENERGIA i ORLEN.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 06 grudnia 2015r. w postaci pliku lenex (*lxf) na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Robert Stepniak tel. 725 723077725 723077

Informacje: Janusz Ratkowski tel. 888 487100888 487100 adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
NOWOŚCI ERC 2015
poniedziałek, 16 listopada 2015 13:11

Zmiany lub utrzymanie dotychczasowych trendów znajdujemy w opublikowanym przez Polską Radę Resuscytacji „Podsumowaniu kluczowych zmian w Wytycznych Resuscytacji 2015 ERC”. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który skłoni niektórych z Was do pogłębiania wiedzy dotyczącej działań w stanach nagłych, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kierunków i sposobów edukacji.

http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf

 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
piątek, 13 listopada 2015 21:42

Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sławomir Gicewicz, otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy imienne zaproszenie do udziału w Uroczystej Odprawie Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

 

Odpowiadając na to zaproszenie, w dniu 11 listopada 2015 roku Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – jako jedyna organizacja pozarządowa - obok przedstawicieli parlamentu, administracji państwowej, służb mundurowych i korpusu dyplomatycznego reprezentowane było podczas  centralnych uroczystości państwowych na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie.

 

WOPR traktuje to zaproszenie jako wyraz uznania dla wszystkich ratowników wodnych i członków WOPR za ich ponad 50-letnie działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz szerzenie idei niesienia pomocy w każdych warunkach i o każdej porze.

 
INSTRUKTORZY CENTRALNYCH SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH WOPR
poniedziałek, 19 października 2015 19:28

Koleżanki i Koledzy.

W celu uzupełnienia ewidencji WOPR oraz uporządkowania procesu prowadzenia centralnych szkoleń specjalistycznych,Komisja Szkoleniowa tworzy wykaz instruktorów uprawnionych do prowadzenia tych szkoleń.

Prosimy wszystkich instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia Centralnych Szkoleń Specjalistycznych WOPR o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do dnia 31 października 2015r. na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z tematem korespondencji: „Instruktor CSS WOPR - imię i nazwisko”.

Instruktor wypełnia kartę zgłoszenia opierając się na posiadanych certyfikatach: dyplomy, zaświadczenia, pieczątki, wklejki w legitymacji wraz z nadanymi numerami lub datą odbytego szkolenia oraz jego organizatorem z ramienia Zarządu Głównego WOPR, uzyskanych w trakcie odbytych szkoleń specjalistycznych. Osoby, które uczestniczyły w tworzeniu centralnych programów specjalistycznych WOPR proszone są o wpis „współautor”. Ewentualne niejasności lub stwierdzone nieprawidłowości wyjaśniane będą indywidualnie z instruktorem.

Przewodniczący Komisji Szkoleniowej WOPR

Instruktor Wykładowca WOPR

Tomasz Białkowski

 
Posiedzenie Zarządu Głównego
piątek, 16 października 2015 20:32

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO WOPR

W dniu 26 września w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG WOPR, a następnie Zarządu Głównego WOPR. Spotkanie rozpoczęto chwilą ciszy wspominając Kazimierza Szlasę, członka Kapituły odznaczeń WOPR. Nowym członkiem Kapituły Zarząd wybrał kol. Bożenę Ruszkowską z województwa warmińsko-mazurskiego.

Głównym tematem omawianym były propozycje Komisji Szkoleniowej uregulowania spraw szkolenia, stopni WOPR i centralnych szkoleń specjalistycznych. Zarząd odniósł się do propozycji ubezpieczeń oraz zniżek proponowanych przez sponsorów dla Członków WOPR. Członkowie Zarządu wnieśli o powrót do działań mających na celu ochronę znaku WOPR i negatywnie ocenili odstąpienie od ochrony naszego znaku, jakie kilka lat temu w imieniu WOPR zostało podjęte w stosunku do innych podmiotów.

 
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - WYJAŚNIENIA
poniedziałek, 05 października 2015 21:57

W związku z różną interpretacją aktów prawnych i sugestią części instruktorów WOPR, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wyjaśnia*, że posiadanie „przygotowania pedagogicznego” o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oznacza odbycie zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego w wymiarze 150 godzin wymaganych od nauczycieli praktycznej nauki zawodu lub posiadanie wyższych uprawnień w tym zakresie.


Tym samym szkolenie ratowników wodnych o jakich mowa w ustawie prowadzone przez osoby posiadające inne niż wymienione powyżej kwalifikacje (m.in. 70-godzinny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu) nie spełnia warunków kadry uprawnionej do prowadzenia tych szkoleń.


Jednocześnie Komisja szkoleniowa informuje, że stopnie WOPR mogą nadawać wyłącznie prezesi właściwych jednostek WOPR po szkoleniu i egzaminie realizowanym przez Instruktorów WOPR. Szkolenie na dany stopień WOPR, prowadzone przez Instruktora WOPR nie spełniającego wymogów kadry szkoleniowej, o których mówi Rozporządzenie w sprawie szkoleń … nie może być uznane za szkolenie (lub część szkolenia) ratowników wodnych, o których mówi Rozporządzenie.

 

Szczegóły w zakładce Edukacja

* na podstawie stanowisk Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Spraw WewnętrznychPrzewodniczący Komisji Szkoleniowej WOPR
Instruktor wykładowca WOPR
Tomek Białkowski

 
EDUINSPIRACJE 2015
czwartek, 17 września 2015 22:51

Z przyjemnością informujemy, że Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało nominację do   nagrody EDUinspiracje 2015 w prestiżowym konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju  Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+ za projekt „Safer Europe by Higher Qualified   Water Safety Managment”.

Nasz projekt pilotowany przez WOPR Województwa Zachodniopomorskiego,  w którym udział brali instruktorzy i ratownicy z całego kraju miał na celu opracowanie europejskich ram  kwalifikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wodnym (poziomy 5-8)i stanowił kontynuację projektu EQF1, w ramach którego opracowano ramy kwalifikacji dla poziomów 1-4. Projekt ten był doskonałą okazją do połączenia doświadczenia  i wiedzy europejskich federacji ratownictwa wodnego, a   także wypracowania przez uczelnie wyższe ram kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwem wodnym.

Więcej…
 
CZY WIESZ ŻE …
piątek, 11 września 2015 20:52

„Annie, are you OK? Are you OK, Annie?” jakie słyszymy w piosence "Smooth Criminal” jest dosłowną frazą jaką Michael Jackson wypowiedział (a potem przeniósł do utworu) przy potrząsaniu poszkodowanym i nawiązaniu kontaktu w czasie szkolenia z wykorzystaniem manekina Laerdal’a w jakim piosenkarz uczestniczył.
Kim jest – kim była - tajemnicza Annie, którą setki tysięcy ratowników codziennie próbuje przewrócić do życia z nadzieją, że właśnie im uda się poruszyć jej puls. W roku 1902 w Paryżu z Sekwany wyłowiono zwłoki kobiety. Nieznany powód śmierci oraz niemożliwość ustalenia jej tożsamości spowodowały, że zwłoki trafiły do kostnicy. Tam jeden z pracowników zwrócił uwagę na intrygującą twarz zmarłej i postanowił zrobić jej odlew. Oblicze „piękności z Sekwany” – jak ją już wówczas nazywano, trafiało do rąk francuskich i niemieckich arystokratów. Jednymi z nabywców okazali się państwo Laerdal.
W roku 1958 lekarze Peter Safar i James Elamu dowiedli, że właściwie połączenie pośredniego masażu serca i sztucznego oddychania może przywrócić do życia osobę, która tonęła. Aby metoda przynosiła efekty musiała być stosowana jak najszybciej od wydobycia poszkodowanego z wody, a więc przez przypadkowe osoby, które musiały ten sposób ratowania wcześniej przećwiczyć. Do nauki nowatorskiej metody niezbędne były odpowiednie manekiny. Z pomocą przyszedł norweski producent zabawek Asmund Laerdal, który potrzebną kukłę stworzył i aby nadać jej jak najbardziej naturalny wygląd wykorzystał wizerunek odlewu głowy kobiety, który wisiał na ścianie w domu jego rodziców. W ten sposób kukła zyskała swoje oblicze - twarz faktycznie istniejącej osoby.
Przez lata jakość manekinów stale się zwiększała, a tajemnicze rysy twarzy „piękności z Sekwany” pozostały bez większych zmian.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 37 z 42

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

ubezpieczenie logo  

logo orlen

 niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3