KOMUNIKATY
CITATION OF MERIT
wtorek, 19 kwietnia 2022 12:30

Jednym z honorowych gości na obchodach 60-lecia WOPR był Prezydent ILSE dr Detlev Mohr, który przekazał swoje słowa uznania dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poinformował też, że ILSE przyjęło nasze zaproszenie i pierwsza po pandemii, nie-zdalna Rada Dyrektorów ILSE odbędzie się w czerwcu w Polsce. Na tym spotkaniu Zespół „2507” na forum międzynarodowym zaprezentuje dotychczasowe działania w zakresie prac związanych z projektem WHO „Drowning Prevention Program”.
Z uwagi na funkcjonujące jeszcze obostrzenia pandemiczne oraz odległość, na nasze obchody nie mógł przybyć Prezydent ILS Graham Ford. Przesłał do WOPR gratulacje i przy okazji sześćdziesiątych urodzin naszej organizacji przekazał - za pośrednictwem Prezydenta ILSE - na ręce Prezesa WOPR Medal „Za zasługi” (Citation of Merit Medal). Dziękując za to wyróżnienie Prezes Błasiak zaznaczył, że rozumie je jako wyróżnienie całej naszej organizacji przekazane na jego ręce. Przypomnieć należy, że równo rok temu „Citation of Merit” otrzymał kol. Artur Bulak, reprezentujący WOPR na forum ILSE.

CITATION

 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
czwartek, 14 kwietnia 2022 16:11

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2022

 

 

 
PROŚBA O WSPARCIE
poniedziałek, 11 kwietnia 2022 15:43

logo wopr ukrainaDo naszych jednostek działających w Ukrainie zwróciła się inżynieryjna jednostka wojskowa, która podejmuje nie tylko działania zabezpieczające ale również ratownicze i poszukiwawcze. Ich sprzęt uległ zniszczeniu wskutek agresji rosyjskiej. Starają się go pozyskać z różnych źródeł. Na pojazd terenowy realizowana już jest zbiórka funduszy, natomiast braki w sprzęcie ratowniczym i nurkowym uniemożliwiają im podejmowanie działań.
Jeżeli która z naszych jednostek lub zaprzyjaźnionych organizacji płetwonurkowych miałaby możliwość przekazania indywidualnego sprzętu ratowniczego lub sprzętu do nurkowania - prosimy kontaktować się z naszym koordynatorem Piotrem Synowcem. Pozyskany sprzęt może przywrócić sprawność i mobilność jednostki, która pomimo działań wojennych podejmuje się zadań z zakresu ratownictwa wodnego, zabezpieczenia ewakuacji ludności i poszukiwawczych.

 

LIST Z PROŚBĄ O WSPARCIE

 

 
ODPOWIEDZI NA APEL WOPR
piątek, 08 kwietnia 2022 10:54

DLRGW związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą, jednostki WOPR w całym kraju prowadzą zbiórki i organizują pomoc. Część z tych darów transportowana jest przez WOPR Zamość do Ukrainy, a część wykorzystywana w kraju, w centrach dla uchodźców, szczególnie w opiece nad najmłodszymi. Wsparcie tu, na miejscu jest dla tych osób bardzo ważne.
13 marca WOPR wystąpiło do ILSE i za jej pośrednictwem do ILS o przesłanie informacji do organizacji ratowniczych w zakresie sposobu udzielania pomocy dla walczącej Ukrainy. Pomocy zarówno w opiece nad docierającymi do nich uchodźcami, jak i - jeżeli są takie możliwości - w sprzęcie medycznym, taktycznym i ochronnym. Na nasz apel szybko odpowiedziała Hiszpania a w ostatnich dniach niemiecka DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs Gesellchaft). Ich oferty zostały skierowane do koordynatora WOPR. Zarówno pomoc medyczna oraz sprzętowa transportowana do Ukrainy jak i socjalna, społeczna realizowana przez jednostki WOPR w kraju oraz federacje ratownicze za granicą to jest nasza, ratownicza, mała cegiełka - po prostu odruch serca.    

 
SERC - SYMULOWANE DZIAŁANIA RATOWNICZE
poniedziałek, 04 kwietnia 2022 09:05

SERC competitionSymulowane działania ratownicze to jedna z pięciu dyscyplin ratowniczych (obok konkurencji basenowych, oceanicznych, IRB i łodzi ratowniczych) sklasyfikowana przez ILS, w której rozgrywane są zawody rangi mistrzostw świata i poszczególnych kontynentów. Obecnie wkracza też do polskich realiów.
SERC (Simulated Emergency Response Competition) sprawdza w czasie 2 minut umiejętność oceny sytuacji, wiedzę, inicjatywę i umiejętności zespołowego działania czterech ratowników oraz stosowane przez nich techniki ratownicze w symulowanej sytuacji, nieznanej im przed startem.
Zespoły odizolowane od siebie, otrzymują bezpośrednio przed startem taki sam scenariusz i są oceniane przez tych samych sędziów.
SERC są prowadzone bez kategorii męskich i żeńskich - zespoły mogą być w dowolnej kombinacji mieszane. Konkurencje mogą odbywać się w różnych konfiguracjach. Na basenie krytym, odkrytym, na wodach otwartych („wet” SERC), a także wykraczać poza środowisko wodne („dry” SERC). Zawodnicy startują bez żadnego swojego sprzętu lecz mogą natomiast wykorzystywać wszystko co znajduje się w strefie wskazanej w scenariuszu sytuacji.

 
SKĘPE 2022 - SPRAWDŹMY SIĘ
piątek, 01 kwietnia 2022 19:23

skępe kppWodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze swoją jednostką Lipnowskim WOPR organizuje w dniach 20 - 22 maja 2022 roku w Skępe (powiat lipnowski) I Otwarte Mistrzostwa Polski Ratowników Wodnych w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - Skępe 2022.
W ramach mistrzostw odbędzie się również panel naukowy w zakresie aktualnej wiedzy medycznej w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Zadania planowane są na dzień i noc oraz zmienne warunki terenowe i atmosferyczne. Organizatorzy chcą odzwierciedlić jak najbardziej realne sytuacje działań ratowniczych , a nawet - jak to na zawodach - nawet je utrudnić. Jury stanowić będą ratownicy medyczni na co dzień wykonujący zadania w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Informacje i zgłoszenia poprzez fanpage oraz stronę internetową wydarzenia.
WOPR zaprasza drużyny. Sprawdźmy się.

 
WARSZTATY MEDYCZNE
piątek, 01 kwietnia 2022 07:47

CMCENTERW dniu 31 marca 2022 roku w obiektach partnera medycznego WOPR Carolina Medical Center odbyły się kolejne warsztaty prowadzone przez lekarzy ortopedów, fizjoterapeutów, diagnostów funkcjonalnych i trenerów przygotowania motorycznego w zakresie przygotowania ratowników do startu w zawodach, a szczególnie do wpływu obciążenia treningowego na wydolność, szybkość i sprawność. Szczególnym zagadnieniem był moduł prowadzony na życzenie naszych instruktorów i trenerów dotyczących szkolenia i prowadzenia zajęć dla naszych najmłodszych w wieku 8-12 lat. Warsztaty były bezpłatne i można było wziąć udział osobiście - co owocowało praktycznymi zajęciami na sali fizjoterapii pod okiem trenerów przygotowania motorycznego i fizjoterapeutów - lub zdalnie. CMC ugościło obecnych uczestników szkolenia pysznym lunchem. Dziękujemy. Kolejne warsztaty na jesieni.  

 
ŻYCZENIA Z OKAZJI 60-LECIA WOPR
wtorek, 29 marca 2022 12:10

mm list

Szanowni Państwo

dzisiejszy jubileusz 60-lecia powstania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  to wyjątkowe święto tych, którym przyświeca idea niesienia bezinteresownej pomocy osobom narażonym na utratę nie tylko zdrowia ale i życia. To spotkanie ingerujące przedstawicieli tego liczącego ponad 100 tysięcy osób stowarzyszenia. Dziękując za zaproszenie, pragnę przekazać wszystkim zgromadzonym tutaj, w Bydgoszczy, zapewnienie o mojej pamięci oraz serdeczne pozdrowienia.

Wypowiadając słowa ratowniczej przysięgi, ślubujecie Państwo, że „dopóki zdrowia i sił wystarczy” rzetelnie i profesjonalnie wypełniać będziecie powierzoną misję. Misję, która nierzadko przecież oznacza bezinteresowne narażanie własnego życia, by ratować życie drugiego człowieka. To postawa, która dowodzi Państwa poświęcenia i niezachwianego poczucia służby innym. Dziękuję więc za skuteczność, oddanie i godną najwyższego uznania odwagę.

Szanowni Państwo

z okazji 60-lecia istnienia Wodnego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowego proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania. Składam również serdeczne gratulacje wyróżnionym podczas tej uroczystości Medalami 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Jestem przekonany, że dotychczasowe osiągnięcia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego związane nie tylko z bezpośrednią ochroną ludzkiego życia i zdrowia, ale także - między innymi - te dotyczące edukacji na rzecz bezpiecznego korzystania z plaż i akwenów wodnych, będą dla Państwa inspiracją do podejmowania kolejnych, równie ambitnych wyzwań w służbie drugiemu człowiekowi. Życzę Państwu wielu sukcesów, a także wszelkiej zawodowej i osobistej pomyślności.

Z wyrazami uznania

Mateusz Morawiecki 

 

 
OBCHODY 60-LECIA WOPR
poniedziałek, 28 marca 2022 10:59

60-LECIE WOPRW dniu 25 marca 2022 roku dzięki gościnie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W Urzędzie Wojewódzkim na historycznej sali Bydgoskiego marca 1981 zostały wręczone odznaczenia państwowe i organizacyjne. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Joanna Borowiak, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Pan Piotr Całbecki raz przedstawiciele samorządów, służb mundurowych i zaproszonych organizacji w tym przedstawiciel Ukraińskiego Towarzystwa Ratownictwa Wodnego ТОВРЯТВОД Aleksander Skaliy.
Gośćmi specjalnymi byli Prezydent International Life Saving Federation of Europę Pan Detlev Mohr oraz pomysłodawca i założyciel WOPR, członek pierwszego zarządu Kol. Tadeusz Olszański. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne oraz zacny wiek naszego „Ojca założyciela” udział Pana Tadeusza był zdalny.
Organizatorem spotkania było WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod kierownictwem Prezesa Macieja Banachowskiego. Ze strony WOPR udział wzięli członkowie władz WOPR z przewodniczącymi Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego oraz Prezesem WOPR. Obecni byli ratownicy, sportowcy i działacze.
Podczas ceremonii zostały nadane dwa kolejne najwyższe odznaczenia WOPR: Order Błękitnego Krzyża WOPR Kol. Krzysztofowi Skrzyniarzowi i Piotrowi Synowcowi.
Prezes WOPR w swoim przemówieniu odniósł się do ostatniej dekady działania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz nakreślił plany na najbliższą dekadę. Oddano hołd kolegom, którzy odeszli na wieczną wachtę. Głos zabrał również dr Detlev Mohr, Prezydent ILSE, który w uznaniu zasług WOPR na niwie międzynarodowej przekazał na ręce Prezesa pamiątkową statuetkę. Na życzenie Tadeusza Olszańskiego zostało odtworzone jego wystąpienia nagrane dzień wcześniej i kierowane specjalnie do uczestników spotkania.
Po uroczystości odbyło się krótkie spotkanie przy kawie i ciastkach.

  

 
PAN TADEUSZ - ZAŁOŻYCIEL WOPR
czwartek, 24 marca 2022 22:40

T.Olszański orderW dniu dzisiejszym miałem wielki zaszczyt i honor zawiesić na szyi jednego z „Ojców Założycieli” Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego najwyższe odznaczenie -  Order Błękitnego Krzyża WOPR. 
Tadeusz Olszański - bo o nim mowa - w latach sześćdziesiątych dziennikarz sportowy Sztandaru Młodych, był pomysłodawcom utworzenia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Był też - jak tam mówi: młody dziennikarz spośród doświadczonych ratowników wodnych - członkiem pierwszego zarządu naszej organizacji.
Wybitny dziennikarz sportowy, uznany za najlepszego dziennikarza sportowego okresu 1921 - 2021, autor wielu publikacji, książek i audycji radiowych jest z duszy i przekonania WOPR-owcem.
T.Olszański akt nadaniaZ wielką estymą w imieniu całej WOPR-owskiej społeczności, wszystkich, którzy czują się WOPR-owcami, ratownikami wodnymi, uścisnąłem dłoń człowieka który swoim działaniem hartem ducha i nieustępliwością doprowadził do utworzenia WOPR, a odznaczenie przyjął z wielką skromnością i jak powiedział - z wdzięcznością.
Podczas kilku ostatnich spotkań opowiadał o kłopotach tamtych lat, o historii ale i o teraźniejszości. Zna problemy społeczności ratowniczej, pamięta i wspomina wszystkich prezesów, a szczególnie interesują go obecne osiągnięcia sportowe bo, jak zauważył - w końcu dziennikarz sportowy - zbyt mało się o tym mówi.
Niestety z uwagi na sytuację epidemiczną Pan Tadeusz nie może osobiście uczestniczyć w uroczystościach 60-lecia WOPR ale będzie z nami duchem. Poprosił o przekazanie kilku słów i … umówił się na kolejne spotkanie.
Panie Tadeuszu. Od WOPR, od ratowników wodnych, od wszystkich wodniaków - 100 lat.  

 

 

 
DROGA DO ILS - SZKOLENIE SĘDZIÓW ZAWODÓW WOPR
poniedziałek, 21 marca 2022 15:23

sędzia ilsW ramach rozgrywanych zawodów Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym w dniach 26-27.03.2022 roku w Warszawie, 22-23.04.2022 roku w Kędzierzynie Koźlu 25-26.05.2022 roku w Szczecinie zostaną przeprowadzone kursy na podstawowe uprawnienia sędziów sportowego ratownictwa wodnego. Uzyskany po tych szkoleniach certyfikat „Sędzia zawodów WOPR” upoważnia do sędziowania współzawodnictwa sportowego i jest uznawany przez ILS jako klasa „C” ILS Pool Referee co jest podstawą do przystąpienia do szkoleń międzynarodowych na klasę sędziowską „B” w kategoriach „ILS Pool Referee”, „ILS Ocean Referee” i „ILS SERC Referee”. W ramach szkoleń będzie również można unifikować dotychczas posiadane kwalifikacje sędziowskie WOPR. Zmiany międzynarodowych przepisów w zakresie rozgrywanych konkurencji powodują okresową konieczność odnowienia uprawnień.
Absolwenci szkoleń i unifikacji w Warszawie i Kędzierzynie Koźlu będą mogli przystąpić do międzynarodowego kursu ILS POOL REFEREE „B” jaki odbędzie się w dniach 25-29.05.2022 roku w Szczecinie w ramach rozgrywanych tam Letnich Mistrzostw Polski w Sportowym Ratownictwie Wodnym z udziałem ekip zagranicznych. Mistrzostwa te będą ostatnim sprawdzianem reprezentacji narodowych przed Światowymi Igrzyskami The World Games Birmingham 2022, dokąd nasz Kadra jedzie - mamy nadzieje - po medale.

 
WIOSENNA RUNDA GRAND PRIX POLSKI 2022
poniedziałek, 21 marca 2022 13:34

GP W RATOWNICTWIE WODNYMRuszyły ostatnie przygotowania do tegorocznej rundy zawodów z serii Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym. Wiosenne rywalizacje zostaną rozegrane w Warszawie (27.03.2022) i Kędzierzynie Koźlu (23.04.2022). Zawody są rozgrywane wg Regulaminu ILS (Competition Rule Book), gdzie od tegorocznego sezonu wprowadzono w konkurencjach basenowych jedną zasadniczą zmianę przy holowaniu manekina, a także zwiększono nacisk na przestrzeganie przez zawodników zasady fair play. Zawody GP są kolejnym sprawdzianem przez Letnimi Mistrzostwami Polski gdzie zostanie wyłoniona Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata w Ratownictwie Wodnym jakie w tym roku rozegrane zostaną we włoskim Riccione na przełomie września i października.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 33

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3