KOMUNIKATY
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU KRAJOWEGO WOPR
poniedziałek, 28 lutego 2022 08:23

logo 22 11 2021W dniu 4 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu wszystkich zmian w statucie przyjętych przez Zjazd Krajowy w dniu 21 listopada 2021 roku. Orzeczenie jest prawomocne. W związku z tym oraz dalszym procedowaniem w zakresie struktur WOPR oraz rozszerzenia form działania Zarząd Główny WOPR na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2022 roku podjął decyzje o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR w sprawie korekty dwóch zapisów statutowych dotyczących kadencji władz WOPR. Zjazd został zwołany w trybie pilnym na dzień 13 marca 2022 roku i odbędzie się, jak poprzedni, w systemie teleinformatycznym. Delegaci otrzymali już materiały na Zjazd. W Zjeździe będą uczestniczyć delegaci XI Kadencji władz WOPR.

 
CPR OF DROWNED PERSONS DURING the COVID-19 PANDEMIC
piątek, 25 lutego 2022 08:57

cpr i covid pic

W ubiegłym tygodniu w prestiżowym czasopiśmie naukowym JAMA Network Open opublikowano wspólne prace ILS, IMRF i IDRA dotyczące resuscytacji osób po tonięciu podczas pandemii COVID-19. Autorzy dziękując członkom ILS, którzy aktywnie współpracowali na różnych etapach zachęcają do zapoznania się z pozycją (tutaj) i udostępniania jej, co WOPR niniejszym czyni. Poprosiliśmy też naszego partnera medycznego Carolina Medical Center o krótki komentarz:
„Praca „Resuscytacja osób tonących w czasie pandemii COVID-19” jest konsensusem opracowanym przez 56 specjalistów z 17 krajów w dziedzinie ratownictwa wodnego. Dokument zawiera rekomendacje dotyczące udzielania pomocy osobom tonącym tak, aby minimalizować potencjalne ryzyko transmisji wirusa COVID-19 na ratowników wodnych.
   

  1. Po pierwsze najważniejsza jest prewencja utonięć, gdyż to ogranicza ilość akcji ratowniczych i tym samym narażenie ratowników. Dlatego też nie rekomenduje się zupełnego zamykania kąpielisk, gdyż to mogłoby doprowadzić do zwiększenia liczy kopiących się osób bez nadzoru.
  2. Rekomenduje się również screening osób kąpiących się pod kątem testów na COVID-19 i/lub certyfikatów szczepień.
  3. Organizacje nie powinny wystawiać do działań resuscytacyjnych ratowników z czynnikami ryzyka zachorowania na COVID, jak np. brak szczepienia, choroby towarzyszące czy wiek > 60 r.ż.
  4. Szczegółowo opisane są środku ochrony ratowników, w które powinni być wyposażeni.
  5. Ze względu na to, że wentylacja osoby tonącej zwiększa ryzyko przeżycia zaproponowano odpowiednie techniki i środki redukujące ryzyko transmisji choroby.
  6. Organizacje zrzeszające ratowników wodnych powinny wspierać ratowników dbając o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Dodatkowo powinny zachęcać ratowników, aby się szczepili i testowali kiedy to będzie konieczne. 

Gorąco zachęcam do zapoznania się z całym dokumentem, mimo, że pewnie nie odpowie on na wszystkie pytania i nie rozwieje wszystkich wątpliwości. Jestem przekonana jednak, że będzie świetnym punktem wyjścia do dalszych dyskusji. 

Dr Urszula Zdanowicz 

Lekarz Reprezentacji WOPR 

Carolina Medical Center

 

Opracowanie jest w języku angielskim i w nim można zadawać pytania do właściwego dla danej części autora, w czym dopomoże Dr Ana Catarina Queiroga z Komitetu Medycznego  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . 

 

CPR IN COVID 19  - PDF

  

 

 
KOMISJA DS. SPORTU WOPR
poniedziałek, 21 lutego 2022 08:47

sportowe ratownictwo wodne woprW dniu 3 lutego 2022 roku Prezydium ZG WOPR powierzyło funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Sportu WOPR kol. Dariuszowi Małkowskiemu. Nowy Przewodniczący jest wiceprezesem ds. sportu WOPR Województwa Mazowieckiego, prezesem WOPR-OS Ostrołęka i trenerem sportowego ratownictwa wodnego. Jego wychowankiem jest między innymi aktualny Mistrz Europy z Castellon de la Plana (Hiszpania 2021) Hubert Nakielski, członek Reprezentacji Narodowej na Światowe Igrzyska „The World Games 2022”.
W dniu 19 lutego 2022 Prezydium ZG WOPR jednomyślnie, poparło wniosek Przewodniczącego Komisji i powołało Komisję ds. sportu WOPR w składzie: Sławomir Juszkiewicz, Grzegorz Konieczny, Marta Kosowicz, Tomasz Kozioł, Bernard Motylewski, Jakub Piątkowski, Tomasz Skudlik, Bogdan Stańczyk i Michał Zarach.
Obecni członkowie Komisji to osoby czynnie działające w sporcie ratowniczym, organizatorzy zawodów i współzawodnictwa sportowego, trenerzy, instruktorzy oraz sędziowie zarówno międzynarodowi jak i krajowi.

 

Życzymy sukcesów oczywiście zapraszając innych chętnych do współpracy.

 

 

 
UPRAWNIENI INSTRUKTORZY 2022
wtorek, 08 lutego 2022 08:39

iwiwwKomisja Szkoleniowa i Zarząd Główny WOPR dziękują Instruktorom WOPR i Instruktorom Wykładowcom WOPR za przesłanie sprawozdań za rok 2021 i zamieszczają wykaz uprawnionych instruktorów do prowadzenia szkoleń i egzaminowania na stopnie WOPR (odniesienie do szkoleń tzw. MSW znajduje się w Zasadach szkoleń na stopnie WOPR na str. 10) w roku 2022.
Zgodnie z przywołanymi powyżej Zasadami na stopnie WOPR mogą szkolić i egzaminować w danym roku kalendarzowym wyłącznie Instruktorzy WOPR z zamieszczonej listy.
Pominięcie takiego szczegółu przez instruktora jak wysłanie sprawozdania, który jest jedynym obowiązkiem instruktora wobec WOPR, skutkować będzie niedopuszczeniem członka WOPR do uzyskania stopni RWP, RWS i RWM, a co za tym idzie międzynarodowych certyfikatów ratowniczych ILS.
Przypominamy również, że szkolenia i egzaminy Centralnych Szkoleń Specjalistycznych WOPR akredytowanych przez ILS mogą być realizowane (jeżeli mają się one zakończyć wydaniem takiego certyfikatu) wyłącznie przez instruktorów CSS umieszczonych w wykazie (poinformowanie WOPR o posiadaniu właściwych uprawnień instruktora szkoleń specjalistycznych to też jedyny obowiązek tych instruktorów wobec WOPR).  


Życzymy sukcesów w szkoleniach.

 

 

 
POWOŁANIE KADRY NARODOWEJ NA „THE WORLD GAMES 2022 BIRMINGHAM”
piątek, 28 stycznia 2022 08:22

TWG 2022W dniu 24 stycznia 2022 roku na podstawie przepisów International Lifesaving Federation na wniosek trenera reprezentacji, Prezes WOPR decyzją nr 30/2022 powołał w skład Reprezentacji Narodowej na Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich „The World Games 2022”, które w roku 2022 odbędą się w Birmingham (USA Alabama) dwa składy drużyn:
Drużyna męska - Adam Dubiel, Cezary Kępa, Wojciech Kotowski, Hubert Nakielski, Mateusz Szurmiej oraz dwóch zawodników rezerwowych Mateusz Grabski i Paweł Borycki.
Drużyna żeńska - Kornelia Fiedkiewicz, Paula Żukowska, Klaudia Naziębło, Alicja Tchórz, Natalia Lewandowska i dwie zawodniczki rezerwowe Dominika Sztandera i Dominika Kosakowska.
Trenerami Kadry Narodowej zostali powołani Sławomir Juszkiewicz - trener drużyny męskiej i jednocześnie kierownik ekipy oraz Grzegorz Widanka - trener drużyny żeńskiej.
W skład ekipy zostali również powołani:
Grzegorz Konieczny, który jako jedyny polski międzynarodowy sędzia klasy „A” w konkurencjach basenowych i oceanicznych klasy A wejdzie w skład jury na TWG 2022
Urszula Zdanowicz - lekarz reprezentacji i Magdalena Syrek - fizjoterapeuta z Carolina Medical Center - Partnera Medycznego WOPR. Szczególnie dziękujemy za to fachowe wsparcie.
W najbliższy weekend odbędzie się spotkanie członków reprezentacji (w formie zdalnej) gdzie zostaną omówione warunki uczestnictwa w TWG 2022, organizacja przygotowań i wyjazdu oraz zasady reprezentacji Polski, WOPR i ILS na igrzyskach i podczas przygotowań.
Konkurencje finałowe ratownictwa wodnego planowane są 10 lipca w godz. 17:00 - 19:00 i 11 lipca w godz. 16:30 - 18:30 czasu miejscowego (GMT-6).

 
KONIEC „VACATU”
wtorek, 18 stycznia 2022 20:26

wzDo ostatnich dni poprzedniego roku trwały kilkumiesięczne konsultacje i Zarząd Główny WOPR dopiero w dniu 29 grudnia mógł pozytywnie odnieść się do wniosku złożonego przez WOPR Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego powrotu jako jednostka wojewódzka do naszej wspólnej organizacji - do rodziny WOPR.
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego zostało wpisane do wykazu jednostek wojewódzkich i z dniem 1 stycznia 2022 roku w WOPR funkcjonuje ponownie szesnaście jednostek wojewódzkich. Uchwała ZG WOPR potwierdzająca powołanie WOPR WZ jako jednostki wojewódzkiej obarczona jest - zgodnie z ustaleniami zespołów - terminami w jakich zarówno WOPR WZ, jak i komórki organizacyjne WOPR muszą dokonać konkretnych ustaleń i wytyczyć szczegółowe ramy w zakresach normalizacji dokumentacji członków WOPR, stopni i kwalifikacji oraz spraw szkoleniowych, organizacyjnych i sprzętowych. Kilkuletnie działanie „obok siebie” wykazało, że owszem da się, ale i lepiej i skuteczniej można robić wspólnie to samo, a nawet więcej.

 
KOMUNIKAT KOMISJI SZKOLENIOWEJ W SPRAWIE SPRAWOZDAŃ INSTRUKTORÓW ZA ROK 2021
piątek, 14 stycznia 2022 18:11

 

Komisja Szkoleniowa ponownie zachęca Instruktorów do wysłania sprawozdań za rok 2021. Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą ZG WOPR tylko osoby które przesłały sprawozdanie będą umieszczone na wykazie Instruktorów uprawnionych do szkoleń WOPR w roku następnym.
Idąc z duchem czasu oraz w związku z wieloma problemami dotyczącymi wypełniania i wysyłania sprawozdania w tym roku dodajemy wersję elektroniczną sprawozdania Poniżej zamieszczamy instrukcję postępowania w obydwu wariantach.

 

CZYTAJ WIĘCEJ...

  

Przewodniczący Komisji Szkoleniowej WOPR

 Instruktor Wykładowca Tomasz Białkowski

 

 

 
NOWE WŁADZE NA POMORZU
środa, 12 stycznia 2022 00:00

wopr woj.pomW dniu 19 listopada 2021 roku odbył się Zjazd delegatów jednostki wojewódzkiej WOPR - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Pomorskiego na którym kol. Marek Koperski po kilkunastu latach ciężkiej pracy zrezygnował z funkcji prezesa zarządu pozostając w zarządzie WOPR Województwa Pomorskiego jako jego członek. Na funkcję prezesa zarządu delegaci wybrali dotychczasowego wiceprezesa kol. Jarosława Radtke. Kol. Radtke pełni również funkcję prezesa Puckiego WOPR oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sekretarzem Zarządu został wybrany Władysław Strojk - prezes Człuchowskiego WOPR, a wiceprezesami zostali wybrani kol. Magdalena Wiercholska - nowa twarz w zarządzie oraz jak dotychczas kol. Ryszard Brzoskowski. Nowym władzom życzymy sukcesów. Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały wprowadzone w dniu 27 grudnia 2021 roku.

 

 

życzenia 2022 dwa

 
ZAKWALIFIKOWANI DO „THE WORLD GAMES 2022 BIRMINGHAM”
czwartek, 23 grudnia 2021 00:01

twg 2022 birmW dniu 22 grudnia 2021 ILS Sport Commission podała wyniki kwalifikacji reprezentacji narodowych państw członkowskich ILS do startu w The World Games 2022 Birmingham (USA). Z wielką przyjemnością i jednocześnie składając gratulacje zawodnikom i trenerom z osiągnięcia tak znaczącego sukcesu, mam zaszczyt poinformować, że wśród najlepszych ośmiu zespołów świata znalazła się Reprezentacja WOPR. Kwalifikacje otrzymały drużyny (kolejność alfabetyczna):
Drużyna męska: Adam Dubiel, Cezary Kępa, Wojciech Kotowski, Hubert Nakielski, Mateusz Szurmiej,
Drużyna żeńska: Kornelia Fiedkiewicz, Paula Żukowska, Klaudia Naziębło, Alicja Tchórz, Natalia Lewandowska
Prezes WOPR po uzgodnieniach z trenerami kadry powoła Reprezentację Polski na TWG 2022.
Drużyny wystartują w trzech konkurencjach sztafetowych: 4 x 50 m z przeszkodami oraz holowanie manekina na dystansach 4 x 25 m i 4 x 50 m. W konkurencjach indywidualnych wystartują Paula Żukowska na 200 m z przeszkodami, Wojciech Kotowski na 50 m holowanie manekina i Adam Dubiel na 200 m super ratownik.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby oglądać zmagania na żywo oraz powspominać zmagania na TWG 2017 we Wrocławiu zapraszamy na stronę -  LINK

 

 
POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO WOPR
środa, 22 grudnia 2021 14:55

W dniu 20 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego WOPR. Wywołana przez pandemię formuła zdalna posiedzeń pozwala jednak na ożywioną dyskusje i podejmowanie decyzji. Dyskutowano o zagadnieniach zrealizowanych w roku 2021, a przede wszystkim o kwalifikacjach sportowców do TWG 2022, pracach zespołu „2507”, obchodach 60-lecia WOPR, a także o składkach członkowskich. W tej ostatniej kwestii Zarząd większością głosów zdecydował o podniesieniu po dziesięciu latach składki członkowskiej do kwoty 70 zł od roku 2022. Członków Zarządu zapoznano również z prezentacją w zakresie ujednolicenia ubiorów reprezentacyjnych członków WOPR. Prezes WOPR w imieniu Komisji Szkoleniowej przypomniał o składaniu sprawozdań instruktorskich.

 
KOŚCIERZYNA SZCZĘŚLIWA DLA ZAWODNIKÓW
środa, 15 grudnia 2021 09:16

kościerzyna 15 12 2021I znów pływalnia Aqua Centrum w Kościerzynie, gdzie w dniach 10-12 grudnia odbyły się XII Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym okazała się bardzo szczęśliwa.
Zawody, w których udział wzięło 164 zawodników z 15 klubów otworzył Prezes WOPR Pan Paweł Błasiak wraz z gospodarzem obiektu Prezesam Michałem Kupcem oraz Panem Marcinem Modrzejewskim - Przewodniczącym Rady Powiatu Kościerskiego, i Kol. Dariuszem Skalskim - Instruktorem WOPR, prof. AWFiS Gdańsk.
Bardzo dobra organizacja, wspaniała atmosfera i szybka obsługa techniczna, jaką stworzył (atmosferę) i zapewnił (obsługę) WOPR w Kościerzynie pod kierunkiem Michała Zaracha pozwala na określenie tych zawodów jako wzorcowe.
Zawodnicy walczyli o tytuły mistrzowskie w ostatnich przed świątecznym odpoczynkiem zawodach. Drużynowo pierwsze miejsce wywalczyli ratownicy z CKS Szczecin, drugie z   Dolnośląskiego WOPR, a trzecie z MUKS WOPR Kędzierzyn Koźle.
W klasyfikacji generalnej najlepszymi zawodnikami w kategorii open zostali Karolina Faszczewska ( CKS Szczecin ) i Paweł Borycki (Dolnośląskie WOPR), w kategorii juniorów Natalia Pasek (Śląskie WOPR) i Mateusz Grabski (CKS Szczecin) spośród juniorów młodszych Julia Dolata (K.S. Start Opole) i Dominik Kosowski (CKS Szczecin), a w kategorii młodzików Sylwia Matyniak (Sląskie WOPR ) i Tobiasz Staszkiewicz (CKS Szczecin). Po tak ciężkim sezonie i udanych Mistrzostwach zawodnicy udali się na zasłużony świąteczny odpoczynek, by w kolejnym roku ponownie walczyć o tak wyśmienite rezultaty. Warto przypomnieć, że w przyszłym roku oprócz letnich i zimowych Mistrzostw Polski i zawodów Grand Prix nasi reprezentanci wezmą udział w Mistrzostwach Świata w Ratownictwie Wodnym w Riccione (Włochy) oraz The World Games w Birmingham (USA).
Szkoda jedynie, że nie wszyscy zawodnicy mogą pojawić się na naszych zawodach. Kościerska szybka pływalnia zaowocowała aż 15 nowymi Rekordami Polski (poniżej). Warto by najlepsi startowali nie tylko z najlepszymi ale również z młodszymi rocznikami. Aby sport ratowniczy również uczył koleżeństwa i współdziałania.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 35

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3