INSTRUKTORZY WYKŁADOWCY i INSTRUKTORZY WOPR– sprawozdanie za 2017 r.
czwartek, 30 listopada 2017 00:00

Zgodnie z ustaleniami Komisji Szkoleniowej i Zarządu Głównego WOPR Instruktorzy Wykładowcy WOPR i Instruktorzy WOPR mają obowiązek złożenia do Biura ZG WOPR rocznych sprawozdań do dnia 31 grudnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) wg zamieszczonego poniżej wzoru. Złożenie KOMPUTEROWO wypełnionych sprawozdań jest niezbędnym warunkiem uzyskania upoważnienia przez Instruktorów WOPR do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów na stopnie Młodszy Ratownik WOPR, Ratownik WOPR, Ratownik Wodny Pływalni, Ratownik Wodny Śródlądowy, Ratownik Wodny Morski. Sprawozdanie podpisane przez Prezesa jednostki wojewódzkiej WOPR jest potwierdzeniem przynależności Instruktora do jednostki będącej w strukturach organizacyjnych WOPR. Osoby, które z poprzednimi sprawozdaniami nie przekazały kserokopii dokumentów (skany uprawnień, patentów, zaświadczeń, dyplomów) prosimy o ich pilne uzupełnienie.

 

 

WZÓR SPRAWOZDANIA 2017

 

 

 

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

GESTUM BROKER  LOGO  ubezpieczenie  żółte

 

  

REGATTA PARTNEREM logo

 

 

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3