SPRAWOZDANIA INSTRUKTORÓW WOPR
poniedziałek, 19 listopada 2018 00:00

kałamarzPrzypominamy Kolegom Instruktorom Wykładowcom i Instruktorom WOPR o obowiązku złożenia do Biura ZG WOPR rocznych sprawozdań do dnia 31 grudnia 2018 roku wg określonego przez Komisję Szkoleniową WOPR wzoru (do pobrania).

Sprawozdanie wypełnione komputerowo i podpisane przez Prezesa jednostki wojewódzkiej WOPR jest niezbędnym warunkiem uzyskania upoważnienia do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów oraz egzaminowania na stopnie WOPR i ILS. Na liście Instruktorów upoważnionych do prowadzenia szkoleń i egzaminowania umieszczone będą wyłącznie osoby spełniające powyższy warunek oraz figurujące w Centralnej Ewidencji Członków WOPR. Zainteresowane osoby prosimy o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji.

Lista Instruktorów zostanie zamieszczona na stronie zgwopr.pl 5 stycznia 2019 roku, a uaktualniona 30 maja, 30 września oraz po kursie IWOPR w Tamie ale jedynie o instruktorów - absolwentów szkolenia.

Uwaga Instruktorzy, którzy:

  • nie przekazali w latach poprzednich kserokopii stosownych dokumentów (skany uprawnień, patentów, zaświadczeń, dyplomów) - prosimy o ich uzupełnienie.
  • nie prowadzili szkoleń w roku 2018 - w celu zachowania ciągłość uprawnień prosimy o wysyłanie sprawozdania tylko ze stosownymi podpisami i pieczątkami.

Brak sprawozdania lub niekompletna dokumentacja spowoduje niezamieszczenie na liście instruktorów uprawnionych do szkoleń WOPR w roku 2019. Wiąże się to z brakiem możności prowadzenia szkoleń na stopnie WOPR, szkoleń specjalistycznych, dokonywania wpisów w legitymacji WOPR oraz egzaminowania na stopnie WOPR i ILS.

 

 

 

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

GESTUM BROKER  LOGO  ubezpieczenie  żółte

 

  

REGATTA PARTNEREM logo

 

 

pływam bez promili logo

  

 

 

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3