wopr 1000x200 04

prof. dr hab. Mieczysław Witkowski (Prezes IV kadencji, 1982-1987)

ur. 1929 r. w Lidzbarku Welskim (zm. 2003), zam. Gdynia, Działdowo, Rybna, Malbork, Bydgoszcz, Warszawa.

 

Mieczysaw_Witkowski

 

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku (1946-1949) i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1949-1952). W AWF w Warszawie uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego (1953), stopień doktora wychowania fizycznego (1962) i doktora habilitowanego (1975) oraz tytuł profesora nadzwyczajnego nauk wychowania fizycznego (1981) i profesora zwyczajnego (1991).

Asystent, wykładowca, adiunkt i profesor w Zakładzie Teorii i Metodyki Pływania AWF (1952), Pracowni Diagnostyki Antropologii i Statystyki Instytutu Naukowego Kultury Fizycznej (1955), Dyrektor Instytutu Sportu (1974-1987, 1995-1999), Kierownik Zakładu Pływania i Ratownictwa Wodnego (1977-1980), Prodziekan ds. Studiów Zaocznych (1980-1981), Rektor (1987-1990), Kierownik Katedry Sportów Wodnych i Zimowych (1991-1995) AWF w Warszawie. Promotor ok. 130. magistrów wychowania fizycznego i 12. doktorów nauk o wychowaniu fizycznym.

 

Współtwórca koncepcji rozwoju ratownictwa wodnego w Polsce. Zebrał i opracował materiały dydaktyczne z zakresu ratownictwa wodnego wykorzystane w programach nauczania studentów uczelni Wychowania Fizycznego. Współautor z Maciejem Składem programu kursu dla ratowników wodnych, wykorzystanego po raz pierwszy przez Warszawski Okręgowy Związek Pływacki (1958).

 

Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (IV kadencja, 1982-1987).

Wiceprezes Zarządu Głównego WOPR (1965-1982), instruktor wykładowca WOPR nr 1. Ośrodek Szkolenia WOPR TAMA w Rajgrodzie nosi jego imię. Członek Ogólnopolskiego Komitetu Upowszechniania Pływania, Zarządu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Rady Wyższego Szkolnictwa Kultury Fizycznej, Komisji Doraźnej Pomocy Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża i Zarządu Warszawskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Działacz Ligi Obrony Kraju.

 

Członek Zarządu (1973-1994), wiceprezydent (1981-1994) Federacji Międzynarodowej Ratownictwa i Sportów Użytkowych (Fédération Internationale de Sport et de Sauvetage Utilitaires - FIS), od 1985 r. Federacji Międzynarodowej Ratownictwa Wodnego (Fédération Inernationale de Sauvetage Aquatique). W Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego (International Life Saving Federation ILS) Członek Dyrektoriatu (1994). Honorowy Członek Dyrektoriatu ILS.

 

Krzyże, medale, odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2002), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1992), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982), Złoty Krzyż Zasługi (1974), Srebrny Krzyż Zasługi (1971), Złota Odznaka Zasłużonego Działacza LOK (1987), Złota Odznaka za Zasługi dla Warszawy (1980), Medals of Merit of FIS (1979), Grand Knight in the Order of Life Saving (1994).

 

Autor lub współautor wielu opracowań, w tym m. in.:

 • Witkowski M.Ratowanie tonących, (skrypt), Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1958.
 • Witkowski M., Ratowanie tonących, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1959.
 • Witkowski M., Ratowanie tonących, Wyd. Polski Związek Pływacki, Warszawa 1966.
 • Witkowski M.Ratowanie tonących. Podręcznik, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1969.
 • Witkowski M., Przylipiek M., Nurkowanie w niezależnych aparatach powietrznych i ratowanie tonących, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1977.
 • Witkowski M.Zmienność komponentów tkankowych młodzieży, Wyd. Państwowe Wydanictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 • Witkowski M.Pływanie ratunkowe i udzielanie pomocy tonącemu, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1985, ISBN 8321724450.
 • Witkowski M., Bartkowiak E., Nauczanie pływania. Podstawy bezpieczeństwa w wodzie, Wyd. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986.
 • Witkowski M., Roszko R., Wróbel W., Pływanie (pływanie, piłka wodna, skoki do wody, ratownictwo tonących), Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1975.
 • Witkowski M., Wieczorek W., Rozwój sprawności fizycznej i zmian w budowie ciała młodych pływaków, w: „Wychowanie Fizyczne i Sport", Warszawa 1990.
 • Witkowski M., Szwarc Z., Z badań nad zastosowaniem nowych metod w nauczaniu pływania ludzi dorosłych, w: „Wychowanie Fizyczne i Sport", Warszawa 1991, nr 3.
 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

ubezpieczenie logo  

logo orlen

 niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3