DUPLIKATY I DOKUMENTY RECERTYFIKACYJNE
czwartek, 13 października 2016 16:52

W związku z pytaniami zarządzających obszarami wodnymi oraz jednostek WOPR w sprawie duplikatów:

  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika
  • dokumentów po recertyfikacji z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,

WOPR informuje, że przepisy[i] nie przewidują obowiązku przechowywania kopii wydanych zaświadczeń (wydawania zaświadczeń w dwóch egzemplarzach), a prawidłowo prowadzonaSOWA MADRA dokumentacja szkolenia powinna pozwolić na sporządzenie właściwego duplikatu[ii].

WOPR otrzymał interpretację obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia, z której wynika, że:

 

I. Duplikat zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych:

-          powinien być wydany na druku wg obowiązującego wzoru

-          w dokumencie należy wskazać, że jest to duplikat, zamieszczając słowo „Duplikat”,

-      należy zamieścić datę wystawienia duplikatu oraz imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej duplikat oraz pieczęć podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego

-    w przypadku kiedy nie można uzyskać podpisu osób, które podpisały oryginał zaświadczenia w duplikacie należy zamieścić zwrot „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał zaświadczenia.

[pismo DOLiZK-NRGW-5503-118/2016]

 

II. Duplikat zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

-         powinien być identyczny jak oryginał

-         powinna na nim znaleźć się data wystawienia oryginału

-         na zaświadczeniu u góry należy umieścić wyraz „Duplikat”

-     na końcu dokumentu dodać wyrazy „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał zaświadczenia, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu.”

[pismo NS-ZM.0213.173.2016.BD]

 

III. Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika dla osoby, która przystąpiła wyłącznie do egzaminu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy bez uczestnictwa w kursie (recertyfikacja)

-         wydane wg wzoru

-         pola: „nazwa i siedziba podmiotu prowadzącego kurs” oraz „w dniach od … do …” pozostają nie wypełnione

[pismo: MZ-NS-ZM-0213-32934-1/IŻ/12]     

 


[i] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

[ii] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U z 2014 poz. 893 z pózn. zm).

 

 

 

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

GESTUM BROKER  LOGO  ubezpieczenie  żółte

 

  

REGATTA PARTNEREM logo

 

 

pływam bez promili logo

  

 

 

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3