(NIE)MŁODSI INSTRUKTORZY WOPR
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 22:09

młodszy iwPonownie - jak w roku 2016 – lecz tym razem na wniosek grupy ratowników, zostanie w roku 2020 zorganizowany kurs uzupełniający dla Członków WOPR posiadających stopień Młodszego Instruktora WOPR uzyskany po pozytywnym zaliczeniu szkolenia w Tamie przed rokiem 2013. Szkolenie specjalistyczne będzie trwało trzy dni i obejmowało będzie zarówno zajęcia teoretyczne z zakresu metodyki szkolenia, technik ratowniczych oraz aspektów prawnych, ćwiczenia praktyczne, a zakończy się wspólnym egzaminem z uczestnikami szkolenia na stopień IWOPR. 
Szczegółowy harmonogram szkolenia IWOPR*, w tym zakres pracy instruktorskiej, podane zostaną w terminie późniejszym jednak – z uwagi, że wszystkie egzaminy w WOPR opierają się również na sprawdzianach praktycznych – niniejszą informację podajemy dla tych MIWOPR, którzy chcieliby sprawdzić czy spełniają warunki formalne i jeszcze lepiej przygotować się do szkolenia i złożenia egzaminu.

 

 

Wymogi formalne:

 1. Posiadanie stopnia Młodszy Instruktor WOPR uzyskanego po szkoleniu centralnym w Tamie do roku 2013
 2. Cztery uprawnienia lub patenty przydatne w ratownictwie wodnym w tym uprawnienie do prowadzenia statków o napędzie mechanicznym (sternik motorowodny, stermotorzysta żeglugi śródlądowej lub wyższe)
 3. Staż asystencki lub przeprowadzone szkolenia:
  - MRWOPR Liczba 2

  - RWOPR Liczba 2
 4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia instruktorów (MSW)
 5. Aktualne Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika lub posiadanie tytułu ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o PRM
 6. Posiadanie przygotowania pedagogicznego lub ukończenie części teoretycznej kursu instruktora dyscypliny sportu lub rekreacji ruchowej wg przepisów MEN
 7. Wpis do Centralnej Ewidencji Członków WOPR (tzw. żółty plastik)
 8. Odbycie stażu potwierdzonego przez jednostkę WOPR w liczbie 500 godzin jako ratownik wodny w
  tym:
  - 200 godzin jako ratownik na nadmorskich wyznaczonych obszarach wodnych

  - 50 godzin przy zabezpieczeniu imprez żeglarskich, pływackich lub działaniach prewencyjnych na obszarach wodnych poza wyznaczonymi obszarami wodnymi

 9. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania czynności ratownika wodnego i instruktora ratownictwa wodnego
 10. Opracowanie z zakresu ratownictwa wodnego nt. wskazany lub zatwierdzony przez WOPR


Wymogi praktyczne:

 1. Przepłynięcie sposobem dowolnym po skoku startowym 100 m Czas 1’45”
 2. Przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody ze startu z powierzchni wody.
 3. Nurkowanie w głąb i wydobycie manekina z głębokości od 3 do 4 m przy starcie z powierzchni wody
 4. Przepłynięcie łodzią wiosłową trasy o długości 150 m wg regulaminu ILS w czasie poniżej 2’40”

 

 

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

 niw logo  

logo Programu PROO

 

na słupek niedzica 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3