wopr 1000x200 04

ZMIANA W PRZEPISACH KPP
czwartek, 26 grudnia 2019 00:00

SowaOd dnia 31 grudnia 2019 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące kursów i egzaminów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2019 poz. 2408) złagodziło wymogi dla kadry szkolącej i egzaminującej, wprowadziło nowy wzór zaświadczenia wydawanego po egzaminie tzw. recertyfikacyjnym, ustaliło dane jakie ma zawierać dokumentacja kursu i egzaminu oraz nałożyło obowiązek przechowywania jej przez pięć lat i przekazywania protokołu z egzaminu do wojewody zatwierdzającego program danego kursu.
Dodatkową zmianą jest konieczność odbycia kolejnego kursu przez osoby, którym skończyła się ważność zaświadczenia kpp, natomiast do egzaminu recertyfikacyjego mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia planowanego egzaminu.
Treść znowelizowanych przepisów w zakresie kursu kpp dostępna jest w zakładce Prawo (też tutaj), a szczegółowe wyjaśnienia i meandry znowelizowanych przepisów oraz problemy jakie z nich mogą wyniknąć przekażemy wkrótce.

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

ubezpieczenie logo  

logo orlen

 niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3