ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ
piątek, 22 stycznia 2021 08:48

Wojciech Tomalak

Z przykrością informujemy, że odszedł od nas Śp. Wojciech Tomalak. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce poniosło szczególnie bolesną stratę. Odszedł od nas serdeczny kolega, przyjaciel, ratownik WOPR. W Stowarzyszeniu był czynnym ratownikiem, służbę pełnił na akwenach wodnych w rejonie Kalisza.
Z racji wykonywanego zawodu i niezwykłej życzliwości dla ruchu ratownictwa wodnego był z kolei autorytetem i doradcą w sprawach całej organizacji i jej Statutu. Przygotowywał organizacyjnie i przewodniczył wielokrotnie Walnym Zjazdom Krajowym Delegatów WOPR i Walnym
Zjazdom Wojewódzkich Delegatów WOPR. Pełnił przez okres blisko 20 lat funkcję Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego WOPR Województwa Poznańskiego. Wcześniej do 1999 r. był V-ce Prezesem WOPR Województwa Kaliskiego. W kwietniu 2019 roku w Kaliszu na okoliczność obchodów 125 lat organizowanego Ratownictwa Wodnego w Polsce, otrzymał Złoty Krzyż za Zasługi dla WOPR. Był urodzonym społecznikiem.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23 stycznia 2021 roku. Msza Święta żałobna odprawiona zostanie o godz. 11.00 w kościele pw. św. Gotarda w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 3.

  

Cześć jego pamięci.

 

 

 

Wojciech Tomalak aktywnie działał także w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, w Kaliskim oddziale PTTK im. Stanisława Graevego. Od 2001 r. był członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK, następnie V-ce Prezesem a ostatnio Prezesem. Jego szczególną zasługą dla zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce było opracowanie tekstu Krajowego Statutu PTTK. Był aktywnym członkiem Bractwa Kurkowego w Kaliszu, w 1993 r. został Królem Kurkowym Bractwa. Ponadto, z racji uprawnień i zainteresowań pełnił funkcję przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.
Wojciech Tomalak urodził się 15 kwietnia 1955 roku w Kaliszu. Był doktorem nauk prawnych, Sędzią Sądu Okręgowego w Kaliszu i krajowym wizytatorem do spraw cywilnych i wieczystoksięgowych. Wykładał na seminariach i szkoleniach organizowanych dla sędziów, referendarzy sądowych i innych przedstawicieli zawodów prawniczych. Był autorem wielu publikacji z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz statusu prawnego Komornika Sądowego pod względem ustrojowym, procesowym oraz postępowań egzekucyjnych.
Jego uczciwość, pracowitość i dorobek życiowy niech będzie wzorem do naśladowania dla pokoleń…

Cześć jego pamięci.

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

 niw logo  

logo Programu PROO

 

pływam bez promili logo

   

 

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3