CRBR - ZGŁOSZENIA ZARZĄDÓW
poniedziałek, 08 listopada 2021 00:01

książka paragrafW dniu 31 października br. weszły w życie przepisy nakładające między innymi na stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). 
Beneficjentem rzeczywistym jest osoba posiadająca faktyczny wpływ na działalność danego podmiotu i w przypadku stowarzyszeń takimi osobami są członkowie zarządu stowarzyszenia.
Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną na stronie CRBR w zakładce „Utwórz zgłoszenie” w terminie do 31 stycznia 2022 roku. W przypadku stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 roku, zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu organizacji do KRS.
W takim samym terminie (7 dni) dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Sankcje za niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia do CRBR w wyznaczonym terminie, niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego, czy też podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, mogą sięgać do 1.000.000 zł.
Do 50.000 zł może zapłacić kary beneficjent rzeczywisty, który nie poda osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia niezbędnych informacji lub poda niewłaściwe dane.

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3