ZAŚWIADCZENIA KPP – NADAL WAŻNE
poniedziałek, 16 maja 2022 13:36

ważne KPP logoZ dniem 16 maja 2022 roku weszły w życie przepisy ustalające stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju. Oznacza to odwołanie stanu epidemii i przejście w stan zagrożenia epidemicznego.
W związku z nadchodzącym sezonem kąpielowym WOPR zwraca uwagę, że obowiązujący art. 15 zzzzzi*) ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ….(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2095 z pózn.zm.) przedłuża ważność zaświadczeń KPP, których termin ważności kończył się w dniu 14 marca 2020 roku lub później do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Zniesienie stanu epidemii przy pozostaniu w stanie zagrożenia epidemicznego niczego nie zmienia w ważności posiadanych uprawnień przez ratowników wodnych.
Niemniej jednak WOPR rekomenduje prowadzenie szkoleń doskonalących i - jeżeli to możliwe - przystępowanie ratowników do egzaminów recertyfikacyjnych, z uwagi na podtrzymanie wiedzy i umiejętności. 

 

 

*) art. 15 zzzzzi W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej oraz w okresie 60 dni od dnia odwołania tych stanów, zachowują ważność: zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika, przez ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym …

 

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3