KOMISJA PROFILAKTYKI WOPR
piątek, 29 lipca 2022 10:23

nomaGłównym celem WOPR jest zmniejszenie liczby utonięć, który nasza organizacja realizuje na dwa główne sposoby.
Ratownictwo - jako działania bezpośrednie ratowników w ramach jednostek WOPR oraz przygotowanie kadry ratowniczej do realizacji tych działań poprzez szkolenia ratowników i szkolenia specjalistyczne.
Profilaktyka – jako działania zapobiegające pojawianiu się sytuacji grożących utonięciem poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, prewencyjnych i współpracę z innymi podmiotami, w tym z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i biznesem.
W tym duchu, na kanwie już drugi raz obchodzonego w Polsce Światowego Dnia Zapobiegania Utonięciom, Zarząd Główny WOPR utworzył, a Prezydium ZG uchwaliło zasady funkcjonowania oraz powołało przewodniczącą Komisji profilaktyki WOPR. Szefową tej nowej komórki organizacyjnej została kol. Maria Adamczyk, członek zarządu WOPR Województwa Zachodniopomorskiego. Maria jest również delegowana przez WOPR do prac w Drowning Prevention Commision ILSE oraz rekomendowana do bezpośrednich kontaktów z DPC ILS.
Gratulacje i powodzenia w działaniach zarówno w kraju jak i na niwie międzynarodowej.
W pracach Komisji mogą brać udział wszyscy chętni członkowie WOPR oraz eksperci spoza WOPR. Skład Komisji, jaki ustalony zostanie na wniosek przewodniczącej zostanie opublikowany na stronie WOPR.  

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3