wopr 1000x200 04

Orzeczenia lekarskie zawodników

 

Orzeczenie wydaje:

 • lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej – wszyscy zawodnicy
 • lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej – zawodnicy do 23 roku życia
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:
  - na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) – zawodnicy do 19 roku życia.
  - na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej – zawodnicy 19 – 23 lata jednak w przypadku, gdy lekarz poz stwierdzi, że konieczne są dodatkowe badania lub konsultacje wydaje skierowanie do lekarza medycyny sportowej.

 

 

WOPR nie wydaje dokumentu typu „książeczka zdrowia sportowca” lub podobnego. O sposobie wystawienia orzeczenia lekarskiego decyduje lekarz wystawiający. Orzeczenie o braku przeciwskazań do uprawniania sportu ratownictwo wodne być zarówno na oddzielnym dokumencie, jak i w legitymacji WOPR lub innym dokumencie, opatrzone datą, pieczęcią i podpisem uprawnionego lekarza.

 

 

Podstawowe badania specjalistyczne i diagnostyczne (lekarz może rozszerzyć zakres badań) w sporcie ratownictwo wodne obejmują:

 

 1. ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena
 2. badanie ortopedyczne;
 3. badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;
 4. pomiary antropometryczne;
 5. badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;
 6. oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
 7. badanie ogólne moczu;

 

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

ubezpieczenie logo  

logo orlen

 niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3