wopr 1000x200 04

Trener licencjonowany

 

 

Posiadanie ważnej licencji Trenera licencjonowanego dyscypliny sportu ratownictwo wodne upoważnia do wykonywania czynności instruktora, a ponadto tworzenia dokumentacji bieżącej i długoterminowych planów treningowych, pełnienia funkcji kierownika dydaktycznego w czasie obozów i zgrupowań szkoleniowych, prowadzenia zajęć na szkoleniach i kursach dla instruktorów i trenerów licencjonowanych oraz pełnienia funkcji kierownika na kursach młodszego instruktora i instruktora

Warunki uzyskania licencji

  1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i ukończony 21 rok życia
  2. wykształcenie średnie
  3. posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu trenera dyscypliny sportu ratownictwo wodne akredytowanego przez WOPR
  4. pozytywna opinii o stażu jako asystent instruktora/trenera podczas zajęć dyscypliny sportu ratownictwo wodne w liczbie 250 godzin wystawiona przez klub sportowy
  5. spełnianie warunku niekaralności w zakresie jak dla nauczyciela
  6. posiadanie przygotowania pedagogicznego
  7. dokonanie opłaty ważności licencji
  8. złożenie wniosku o wydanie licencji trenera licencjonowanego dyscypliny sportu sportowe ratownictwo wodne
 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

ubezpieczenie logo  

logo orlen

 niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3