WAŻNOŚĆ ZAŚWIADCZEŃ KPP
wtorek, 04 lipca 2023 19:44

SOWA MADRAW dniu 16 czerwca 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2023 poz. 1118) odwołujące stan zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku.
W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z art. 15 zzzzzi ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  (Dz. U. 2021 poz. 2095 z pózn zm.) dzień 30 sierpnia 2023 roku jest ostatnim dniem ważności zaświadczeń, które wydane były w terminie od 14 marca 2017 do 30 sierpnia 2020 roku. Jeżeli ratownicy posiadający takie zaświadczenia nie złożą egzaminu z wynikiem pozytywnym do dnia 30 sierpnia 2023 roku będą musieli odbyć cały 66-godziny kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i dopiero po nim podejść do egzaminu końcowego.  

 

Jednocześnie przypominamy, wszystkim ratownikom, że zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
(Dz. U. 2021 poz. 411) do egzaminu w celu uzyskania Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika (tzw. recertyfikacyjnego) może przystąpić osoba, której ważność zaświadczenia kończy się na 3 miesiące od dnia egzaminu.
WOPR informuje, że po raz kolejny złożyło wniosek do Ministra Zdrowia o dokonanie zmiany w § 4 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia z dotychczasowego zapisu umożliwiającego recertyfikację wyłącznie w okresie trzech ostatnich miesięcy ważności zaświadczenia na treść:
„posiada ważne zaświadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 lub 1a oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem

oraz zmianę nazwy zaświadczenia tzw. recertyfikacyjnego na:
„Zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika”
co umożliwiłoby ratownikom podchodzić do egzaminu recertyfikacyjnego w dowolnym terminie przed końcem ważności posiadanego zaświadczenia oraz ujednoliciłoby wzory funkcjonujących w obrocie prawnym zaświadczeń.

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3