EDUINSPIRACJE 2015
czwartek, 17 września 2015 22:51

Z przyjemnością informujemy, że Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało nominację do   nagrody EDUinspiracje 2015 w prestiżowym konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju  Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+ za projekt „Safer Europe by Higher Qualified   Water Safety Managment”.

Nasz projekt pilotowany przez WOPR Województwa Zachodniopomorskiego,  w którym udział brali instruktorzy i ratownicy z całego kraju miał na celu opracowanie europejskich ram  kwalifikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wodnym (poziomy 5-8)i stanowił kontynuację projektu EQF1, w ramach którego opracowano ramy kwalifikacji dla poziomów 1-4. Projekt ten był doskonałą okazją do połączenia doświadczenia  i wiedzy europejskich federacji ratownictwa wodnego, a   także wypracowania przez uczelnie wyższe ram kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwem wodnym.

W ramach projektu wspólnie opracowano innowacyjny kierunek studiów dla uczelni wyższych i szkolnictwa pozazawodowego i w efekcie rozpoczęto przygotowania do uruchomienia kierunku studiów na czterech uczelniach wyższych z krajów uczestniczących w projekcie oraz na dwóch uczelniach z innych dwóch krajów. Dzięki projektowi zebrano oraz upowszechniono najlepsze praktyki dotyczące modułów edukacyjnych dla wyższych poziomów kształcenia. Siedem federacji partnerskich biorących udział w projekcie rozpocznie obecnie prace nad zharmonizowaniem nowych poziomów EQF z krajowymi ramami kwalifikacji – pozostałe federacje mogą również przystąpić do takich prac. Uczelnie wyższe z krajów biorących udział w projekcie wykazały zainteresowanie przyjęciem ram kwalifikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wodnym i są już przygotowane do podjęcia dalszych kroków w tym kierunku.

WOPR jednocześnie zwraca uwagę na kolejną formę i zachęca do udziału w EDUinspirator 2015. Jest to konkurs o charakterze indywidualnym – jego celem jest wyróżnienie osób, które dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez FRSE rozpoczęły swoją przygodę z działalnością edukacyjną, a po zakończeniu projektu aktywnie działają w dziedzinie edukacji, podejmując dodatkowe inicjatywy oraz pracę na rzecz osób trzecich i przyczyniając się do pozytywnych zmian w swoim środowisku lokalnym. Uczestnicy zgłaszają swą kandydaturę samodzielnie, wypełniając formularz w systemie http://online.frse.org.pl/. W tym roku termin zgłoszeń upływa 13 września. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali, 24 listopada 2015 roku.Materiały dotyczące konkursu (regulamin, przewodnik, materiały graficzne) dostępne są również na stronie internetowej konkursu: http://eduinspiracje.org.pl/eduinspirator/.

W tym roku odbywa się również pierwsza edycja konkursu EDUinspiracje – Media, skierowanego do dziennikarzy zajmujących się tematyką edukacyjną i problematyką związaną z programami oraz inicjatywami zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W konkursie będą oceniane artykuły, audycje i programy opublikowane bądź wyemitowane w przeciągu ostatnich ośmiu lat (w terminie od 1 stycznia 2007 r. do 20 sierpnia 2015 r.) Zachęcamy Państwa do informowania o konkursie dziennikarzy z redakcji lokalnych mediów. Informacje o konkursie, regulamin i przewodnik dostępne są na stronie internetowej: http://eduinspiracje.org.pl/konkurs-dla-dziennikarzy/o-konkursie/.

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3