PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - WYJAŚNIENIA
poniedziałek, 05 października 2015 21:57

W związku z różną interpretacją aktów prawnych i sugestią części instruktorów WOPR, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wyjaśnia*, że posiadanie „przygotowania pedagogicznego” o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oznacza odbycie zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego w wymiarze 150 godzin wymaganych od nauczycieli praktycznej nauki zawodu lub posiadanie wyższych uprawnień w tym zakresie.


Tym samym szkolenie ratowników wodnych o jakich mowa w ustawie prowadzone przez osoby posiadające inne niż wymienione powyżej kwalifikacje (m.in. 70-godzinny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu) nie spełnia warunków kadry uprawnionej do prowadzenia tych szkoleń.


Jednocześnie Komisja szkoleniowa informuje, że stopnie WOPR mogą nadawać wyłącznie prezesi właściwych jednostek WOPR po szkoleniu i egzaminie realizowanym przez Instruktorów WOPR. Szkolenie na dany stopień WOPR, prowadzone przez Instruktora WOPR nie spełniającego wymogów kadry szkoleniowej, o których mówi Rozporządzenie w sprawie szkoleń … nie może być uznane za szkolenie (lub część szkolenia) ratowników wodnych, o których mówi Rozporządzenie.

 

Szczegóły w zakładce Edukacja

* na podstawie stanowisk Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Spraw WewnętrznychPrzewodniczący Komisji Szkoleniowej WOPR
Instruktor wykładowca WOPR
Tomek Białkowski

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3