KOMUNIKATY
OPP NA CELOWNIKU – NOWE PRZEPISY
poniedziałek, 19 listopada 2018 12:59

opp-2

W dniu 16 listopada br. weszły w życie przepisy*) nakładające na organizację pożytku publicznego obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w przypadku gdy w poprzednim roku obrotowym w organizacji tej zaszły łącznie trzy poniższe warunki:

  • realizowano zadania publiczne w formie powierzenia lub wsparcia,
  • otrzymano łączną kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w wysokości co najmniej 100.000,00 zł
  • osiągnięto przychody w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł

Oznacza to, że jeżeli organizacje spełniły te warunki w roku 2017 to mają obowiązek badania sprawozdania finansowego za rok 2018. Dotyczy to również organizacji, które do tej pory nie miały obowiązku badania sprawozdania finansowego wynikającego z przepisów dotychczasowych.

 

*)Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. 2018 poz. 2148)

 

 
SPRAWOZDANIA INSTRUKTORÓW WOPR
poniedziałek, 19 listopada 2018 00:00

kałamarzPrzypominamy Kolegom Instruktorom Wykładowcom i Instruktorom WOPR o obowiązku złożenia do Biura ZG WOPR rocznych sprawozdań do dnia 31 grudnia 2018 roku wg określonego przez Komisję Szkoleniową WOPR wzoru (do pobrania).

Sprawozdanie wypełnione komputerowo i podpisane przez Prezesa jednostki wojewódzkiej WOPR jest niezbędnym warunkiem uzyskania upoważnienia do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów oraz egzaminowania na stopnie WOPR i ILS. Na liście Instruktorów upoważnionych do prowadzenia szkoleń i egzaminowania umieszczone będą wyłącznie osoby spełniające powyższy warunek oraz figurujące w Centralnej Ewidencji Członków WOPR. Zainteresowane osoby prosimy o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji.

Lista Instruktorów zostanie zamieszczona na stronie zgwopr.pl 5 stycznia 2019 roku, a uaktualniona 30 maja, 30 września oraz po kursie IWOPR w Tamie ale jedynie o instruktorów - absolwentów szkolenia.

Uwaga Instruktorzy, którzy:

  • nie przekazali w latach poprzednich kserokopii stosownych dokumentów (skany uprawnień, patentów, zaświadczeń, dyplomów) - prosimy o ich uzupełnienie.
  • nie prowadzili szkoleń w roku 2018 - w celu zachowania ciągłość uprawnień prosimy o wysyłanie sprawozdania tylko ze stosownymi podpisami i pieczątkami.

Brak sprawozdania lub niekompletna dokumentacja spowoduje niezamieszczenie na liście instruktorów uprawnionych do szkoleń WOPR w roku 2019. Wiąże się to z brakiem możności prowadzenia szkoleń na stopnie WOPR, szkoleń specjalistycznych, dokonywania wpisów w legitymacji WOPR oraz egzaminowania na stopnie WOPR i ILS.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 91

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

GESTUM BROKER  LOGO  ubezpieczenie  żółte

 

  

REGATTA PARTNEREM logo

 

 

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3