KOMUNIKATY
WOPR 1.04.2021 JEST WSZĘDZIE
czwartek, 01 kwietnia 2021 17:36

167454998 301379921335912 8051252593649336897 nJak dowiadujemy się ze źródeł międzynarodowych, jednostki WOPR przystąpiły do działań wspierających przy awarii na obszarze wodnym Kanału Sueskiego.

Szczegóły znajdziecie na naszym Facebook’u

 
ŻYCZENIA OD PREZYDENTA
poniedziałek, 29 marca 2021 17:44

życzenia PRP 2021  WNZ ogromną przyjemnością publikujemy życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, jakie otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Pan Prezydent życzy nam dobrego zdrowia, duchowego pokrzepienia oraz radości, nadziei i pokoju.
Niniejszym przyłączając się do życzeń, przekazuję je wszystkim Koleżankom, Kolegom, Członkom WOPR oraz sympatykom naszej organizacji.

 

 

Prezes WOPR

Paweł Błasiak

 
„ROZWÓJ SPORTU RATOWNICZEGO W POLSCE …”
wtorek, 23 marca 2021 00:00

Rozwój sportu

Po publikacji w dniu 10 lutego informacji o nowej pozycji naszych instruktorów do Biura ZG WOPR spływały pytania o możliwość jej pozyskania. Informujemy więc, że Działalność … została wydana przez Uniwersytet Rzeszowski w roku 2020 i przez to wydawnictwo jest kolportowana. Jednocześnie przypominamy, że prof. Iwona Tabaczek-Bejster jest również autorem publikacji „Działalność WOPR w latach 1962-1989”, a wspólnie z dr Grzegorzem Koniecznym publikacji „Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967-2012”, w której autorzy, instruktorzy i byli członkowie kadry narodowej w sportowym ratownictwie wodnym, przybliżają problematykę sportowej części naszej organizacji. Polecamy i zapraszamy do zapoznania się.

 
NOWE WŁADZE ILSE
środa, 17 marca 2021 17:14

logo ils 2W sobotę 13 marca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ILSE, na którym WOPR reprezentował Wiceprezes Zarządu Głównego Piotr Synowiec – pełniący funkcję członka Rady Dyrektów ILSE upływającej kadencji. Ze względu na pandemię Zebranie zostało przeprowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem wideokonferencji. Uczestniczyło w nim 31 krajowych organizacji ratownictwa wodnego z Europy ze statusem pełnego członka ILSE oraz liczni obserwatorzy, w tym Prezydent ILS Graham Ford.
Walne Zebranie powołało nowe władze oraz organy statutowe ILSE na okres 2021-2024. Prezydentem ILSE pozostał Dr Detlev Mohr, natomiast w pozytywnym dla WOPR akcencie, na kolejną kadencję w Radzie Dyrektorów ILSE został wybrany Wiceprezes Piotr Synowiec. Pełny skład nowych władz ILSE będzie wkrótce dostępny na stronie ILSE pod linkiem https://europe.ilsf.org/about/structure/board.
W nadchodzącą niedzielę 21 marca 2021 r. Wiceprezes Piotr Synowiec będzie reprezentował WOPR na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ILS.

 

 

 
RUSZAJĄ SZCZEPIENIA RATOWNIKÓW WODNYCH GRUPY I-C
czwartek, 25 lutego 2021 13:01

strzykawkaPo uwzględnieniu ratowników wodnych w I Etapie szczepień ochronnych przeciw COVID-19 w grupie I-C i podaniu do Ministerstwa Zdrowia szacunkowej liczby chętnych, koordynację szczepień przejął Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności MSWiA. W dniu 25 lutego 2021 roku podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego otrzymały wytyczne w zakresie wzorów dokumentów i form wykazów jakie mają złożyć wstępnie do dnia 1 marca 2021 roku do Ministerstwa. WOPR wnioskował o przełożenie tego terminu z uwagi na rozproszenie naszych ratowników oraz zbliżający się weekend - oczekujemy na decyzję MSWiA.
Jednocześnie przedkładamy do zapoznania Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz - w przypadku zgłoszenia się w swoich podmiotach - wzory dokumentów wymaganych od ratowników zgłaszających się do szczepień: Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz Oświadczenie o posiadaniu statusu ratownika wodnego i wykonywaniu działań ratowniczych. Prosimy o kontakt z właściwymi jednostkami WOPR.  

 

 

 
„DZIAŁALNOŚĆ WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 1989-2012”
środa, 10 lutego 2021 09:34

okładka na str. WOPR 1Miło nam poinformować, że po raz kolejny praca naszych dwóch instruktorów dr hab. Iwony Tabaczek-Bejster i dr. Grzegorza Koniecznego zakończyła się opracowaniem monograficznym. Właśnie trafia na rynek wydawniczy książka pt. „Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1989-2012” wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opracowanie liczy 261 stron ma 5 rozdziałów, które zawierają 12 podrozdziałów. Warto przypomnieć, że w 2012 roku z okazji 50-lecia WOPR-u została wydane 1 część tej książki pt. „Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1962-1989”, której autorem była jeszcze wtedy dr Iwona Tabaczek-Bejster. Nasi instruktorzy, którzy w przeszłości byli członkami kadry narodowej w sportowym ratownictwie wodnym mają w swoim dorobku jeszcze jedną monografię opublikowaną w 2013 pt. „Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967-2012.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

 

 
CSS WOPR - SZKOLENIA LODOWE
sobota, 06 lutego 2021 22:50

KWZ uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w jednostkach WOPR odbywają się szkolenia doskonalące z zakresu technik ratowniczych stosowanych na obszarach wodnych pokrytych lodem. Mają one charakter warsztatów, ćwiczeń lub nauki obsługiwania posiadanego sprzętu na danym akwenie.

Na najbliższe dwa weekendy (13-14 i 20-21 luty) zostały zgłoszone i otrzymały rekomendację Centralnych Szkoleń Specjalistycznych WOPR dwa szkolenia z tego zakresu realizowane na Mazowszu (szczegóły tutaj).

Ratowników zapraszamy do wzięcia udziału, szczególnie, że posiadanie Certyfikatu CSS WOPR z zakresu ratownictwa lodowego (co najmniej poziom „A”) jest wymogiem uczestnictwa w szkoleniach SRW i I WOPR, a jednostki WOPR zapraszamy do organizacji rekomendowanych szkoleń. Poprzednie CSS WOPR z zakresu ratownictwa lodowego (poziom „A”) zostało zrealizowane przez WOPR Błonie w dniu 24 stycznia.

Programy CSS WOPR można znaleźć w zakładce Edukacja/Centralne szkolenia specjalistyczne/Programy centralnych .…

 
ZAJĘCIA SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
poniedziałek, 01 lutego 2021 09:05

SOWA MADRA

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako członek International Life Saving Federation (ILS) w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnie 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316 z pózn. zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem jest podmiotem prowadzącym działalność związaną ze sportem, organizującym współzawodnictwo i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, a okoliczności te potwierdza przynależność WOPR do ILS oraz uznanie ILS przez MKOl - co wyczerpuje warunki wskazane w przepisie.
Tym samym Członkowie WOPR, wprowadzeni do Centralnej Ewidencji Członków WOPR są więc w rozumieniu Rozporządzenia zawodnikami odpowiednio kadry narodowej WOPR, ligi województwa lub uczestnikami współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Okoliczności powyższe potwierdza dokument wystawiony przez WOPR jako podmiot należący do międzynarodowej organizacji sportowej o zasięgu kontynentalnym (ILSE) uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Ponieważ WOPR działa poprzez jednostki wojewódzkie dokument właściwy dla zawodników województwa wystawia jednostka wojewódzka WOPR, a potwierdzeniem przynależności zawodnika do WOPR jest Karta Ewidencyjna Członka WOPR wydawana przez Zarząd Główny WOPR, możliwa do zweryfikowania poprzez kontakt na adres poczty internetowej biura ZG WOPR: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

 

 
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ
piątek, 22 stycznia 2021 08:48

Wojciech Tomalak

Z przykrością informujemy, że odszedł od nas Śp. Wojciech Tomalak. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce poniosło szczególnie bolesną stratę. Odszedł od nas serdeczny kolega, przyjaciel, ratownik WOPR. W Stowarzyszeniu był czynnym ratownikiem, służbę pełnił na akwenach wodnych w rejonie Kalisza.
Z racji wykonywanego zawodu i niezwykłej życzliwości dla ruchu ratownictwa wodnego był z kolei autorytetem i doradcą w sprawach całej organizacji i jej Statutu. Przygotowywał organizacyjnie i przewodniczył wielokrotnie Walnym Zjazdom Krajowym Delegatów WOPR i Walnym
Zjazdom Wojewódzkich Delegatów WOPR. Pełnił przez okres blisko 20 lat funkcję Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego WOPR Województwa Poznańskiego. Wcześniej do 1999 r. był V-ce Prezesem WOPR Województwa Kaliskiego. W kwietniu 2019 roku w Kaliszu na okoliczność obchodów 125 lat organizowanego Ratownictwa Wodnego w Polsce, otrzymał Złoty Krzyż za Zasługi dla WOPR. Był urodzonym społecznikiem.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23 stycznia 2021 roku. Msza Święta żałobna odprawiona zostanie o godz. 11.00 w kościele pw. św. Gotarda w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 3.

  

Cześć jego pamięci.

 

Więcej…
 
INSTRUKTORZY WOPR NA ROK 2021
środa, 20 stycznia 2021 14:15

instruktor 2W zakładce Edukacja został opublikowany wykaz Instruktorów WOPR uprawnionych do prowadzenia szkoleń i egzaminowania na stopnie WOPR oraz stopnie International Life Saving Federation (ILS). Wszystkie te osoby posiadają przygotowanie pedagogiczne i są uprawnione zarówno do szkoleń na stopnie WOPR i ILS jak i prowadzenia szkoleń do szkoleń ratowników wodnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. 

  

Organizator szkoleń prowadzonych przez Instruktorów WOPR w wypadku chęci otrzymania przez uczestników Certyfikatów ILS lub rozpoczęcia przez nich edukacji w kierunku Instruktora CSS WOPR – musi spełniać warunki, o jakich informują zasady umieszczone na końcu Wykazu.

  

 

 
SZCZEPIENIA RATOWNIKÓW WODNYCH
piątek, 15 stycznia 2021 18:19

Zarząd Główny WOPR informuje, że po interwencji WOPR, z dniem dzisiejszym w ramach etapu I szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 zostali ujęci ratownicy wodni wykonujący działania ratownicze (§ 28a. ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów). Oznacza to, że szczepieni w ramach etapu I mogą być ratownicy wodni realizujący lub mający realizować zadania z zakresu ratownictwa wodnego na pływalniach, kąpieliskach, zabezpieczeniach oraz stałych dyżurach ratowniczych gdzie podejmowane mogą być przez nich działania ratownicze.
ZG WOPR przypomina, że ratownikiem wodnym jest osoba spełniająca wszystkie warunki art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zasady członkostwa w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określają podmioty samodzielnie.
W związku z wydanymi przez Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Wytycznymi dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wskazuje, że podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (również podmioty spoza struktur WOPR oraz podmioty komercyjne) składają koordynatorowi szpitala węzłowego wykazy ratowników wodnych na dedykowaną (zgodnie z ww. wytycznymi) listę chę
tnych do szczepienia na określonym formularzu.
WOPR zwraca uwagę ratownikom wodnym, iż nie powinna zaistnieć sytuacja, że z uwagi na możliwość członkostwa, pracy lub służby ratowników wodnych w kilku podmiotach równocześnie, zostaną oni wskazani w wykazach do szczepień przez kilka podmiotów. WOPR rekomenduje dla swoich jednostek planujących przekazać ww. wykazy do odbierania od umieszczonych w nich ratowników wodnych oświadczeń o posiadaniu informacji o wpisaniu na listę szczepień ochronnych danego podmiotu i nie wyrażaniu zgody na wpisanie w innym podmiocie lub uprawnionej instytucji. Dotyczy to przede wszystkim ratowników WOPR będących pracownikami innych podmiotów lub służb publicznych realizujących szczepienia swoich pracowników lub funkcjonariuszy w oddzielnym trybie.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 25

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

 niw logo  

logo Programu PROO

 

na słupek niedzica 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3