wopr 1000x200 04

dr Romuald Pietraszek (Prezes I i II kadencji, 1969-1978)

Romuald_Pietraszek_zdjcie

 

Stopień doktora nauk prawniczych (prawo międzynarodowe) nadany na Uniwersytecie Toruńskim (1970). Absolwent: Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie (1951), Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Kapitan Żeglugi Wielkiej (1960). Członek załogi, od asystenta pokładowego do starszego oficera, flagowego statku pasażerskiego m/s Batory. 

Przewodniczący Oddziału Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Gdyni, Dyrektor Generalny Urzędu Morskiego w Gdyni (1966-1968), Dyrektor Generalny w Ministerstwie Żeglugi (1968), podsekretarz stanu w Ministerstwie Żeglugi Morskiej (1969), Wiceminister Handlu Zagranicznego i Żeglugi (1974), Pierwszy Zastępca Ministra Komunikacji (1976), Radca Handlowy w Nowym Jorku (1978), Urząd Gospodarki Morskiej (1981) Prezes Rady Nadzorczej Żeglugi Polskiej S.A. i Wiceprezes Rady w Spółce PL, Dyrektor Oddziału Athenian Tankers (1983) i STC Interfinans AB, Konsul Honorowy Republiki Cypryjskiej (1992), Członek Rzeczywisty Londyńskiej Akademii Dyplomatycznej (2001).

Współinicjator budowy Portu Północnego w Gdańsku oraz rozwoju infrastruktury portowej na wschodnim wybrzeżu,umów międzynarodowych i międzypaństwowych o współpracę w rybołówstwie morskim, a także między państwami bałtyckimi o ochronie środowiska morskiego.


Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (I i II kadencji, 1969-1978).

WOPR po kongresie Międzynarodowej Federacji Ratownictwa i Sportów Użytkowych - FIS (Fédération Internationale de Sport et de Sauvetage Utilitaires, od 1985 r. Międzynarodowa Federacja Ratownictwa Wodnego (Fédération Inernationale de Sauvetage Aquatique) w Warnie (1970) wstąpienie do FIS (1971).

 

Autor lub współautor opracowań, w tym:

  • Pietraszek R. i inni, Nowe tendencje w Prawie Morskim, 1977.
  • Pietraszek R., Widziane z morza, 2000.
  • Pietraszek R.Widziane z lądu, Wyd. KFI Colloseum, Gdynia 2001, ISBN 83-583-02-6, ISSN 1230-7092.
  • Pietraszek R.Kim Pan jest Panie Konsulu?, Wyd. Oficyna Wydawnicza Miniatura, Gdynia 2005, ISBN 8389915073.
  • Pietraszek R., Pospieszyński R., Morskie sprawy Polaków, Wyd. Oficyna Wydawnicza Miniatura, Gdynia 2010, ISBN 83-89915-27-8.
 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

ubezpieczenie logo  

logo orlen

 niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3