wopr 1000x200 04

WSPIERAMY KAMPANIĘ EDUKACYJNĄ
środa, 27 lipca 2016 08:30

alkohol zawszeAlkohol i negatywne nawyki związane z jego konsumpcją to temat dla nas – ratowników wodnych – szczególnie trudny, ale też bardzo ważny. Od lat borykamy się na kąpieliskach z „trudnymi” plażowiczami, którzy prędzej czy później chcą pokazać sobie i innym swoje umiejętności pływackie. Dzięki prowadzonym od lat kampaniom edukacyjnym większość Polaków jest już świadoma zagrożeń związanych z takim zachowaniem na drodze, czy w trakcie ciąży ale od pewnego czasu również i na wodzie

Statystyki jednak wskazują, że ponad dwie trzecie utonięć spowodowane jest przez nieodpowiedzialne zachowania w czasie kąpieli osób nietrzeźwych. Każdy kolejny krok w edukacji na rzecz zmniejszenia liczby utonięć, jest bardzo potrzebny i dlatego też Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest partnerem kampanii edukacyjnej Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie (fb).

W powszechnym przekonaniu panuje opinia, że napoje alkoholowe dzielą się na bardziej i mniej zdrowe, na groźniejsze i takie nieszkodliwe. Celem kampanii Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie jest uświadomienie Polakom, że alkohol etylowy, niezależnie od tego w jakim napoju się znajduje, zawsze działa na organizm tak samo. Dlatego nie ma wyjątków od ograniczeń i zakazów w jego spożywaniu czy specjalnej taryfy ulgowej. Każdy napój zawierający alkohol trzeba traktować odpowiedzialnie.

Pierwszym etapem działań było przeprowadzenie, przez renomowany ośrodek badań społecznych, badań sprawdzających podejście Polaków do spożywania alkoholu. Wyniki badań zostały przeanalizowane przez ekspertów i są dostępne w formie raportu Czego Polacy o alkoholu nie wiedzą. W najbliższych miesiącach będzie prowadzona ogólnopolska kampania billboardowa, a we współpracy z partnerami powstaną filmy edukacyjne i materiały poradnikowe.

Organizatorem kampanii jest Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS). Do grona partnerów dotychczas dołączyli: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Universitatis Varsoviensis, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii, Polska Izba Handlu, Polski Związek Żeglarski, Fundacja Krzyś, Instytut Samorządowy, Polska Izba Handlu, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Instytut Transportu Samochodowego.

Bardzo ważne jest dla nas wsparcie WOPR, organizacji o tak dużym zaufaniu społecznym, która dba o bezpieczeństwo nas wszystkich podczas wakacji i urlopów. Jak pokazują badania, Polacy nie zawsze potrafią ocenić ile jest alkoholu w różnych napojach, które spożywają na plaży. Mamy nadzieje, że współpraca z ratownikami WOPR pozwoli nam dotrzeć do osób wypoczywających nad wodą z taką informacją oraz promować odpowiedzialne zachowanie w każdych warunkach – mówi Leszek Wiwała – Prezes ZPPPS, organizatora kampanii.

W obsza­rze naszych dzia­łań ratow­ni­czych bar­dzo czę­sto spo­ty­kamy się z nie­od­po­wie­dzial­nym podej­ściem pla­żo­wi­czów lub pły­wa­ków do tego tematu. Każda akcja przy­no­sząca pozy­tywny sku­tek w tym obsza­rze będzie znaj­do­wała nasze popar­cie– mówi Sła­wo­mir Gice­wicz, Pre­zes WOPR.

 

FILM KAMPANII Z UDZIAŁEM WOPR

 

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

ubezpieczenie logo  

logo orlen

 niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3