wopr 1000x200 04

DUPLIKATY, DOKUMENTY RECERTYFIKACYJNE I ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

 

SOWA MADRAW związku z pytaniami zarządzających obszarami wodnymi oraz jednostek WOPR w sprawie duplikatów: 

  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika 

oraz

  • dokumentów po recertyfikacji z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • dokumentów dla osób po zmianie danych osobowych 

WOPR informuje, że przepisy[i] z zakresu kpp przewidują obowiązek przechowywania dokumentów szkolenia i egzaminowania przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym był przeprowadzony egzamin.

 

WOPR otrzymał interpretację obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia, z której wynika, że:

 

I. Duplikat zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych:

 

-       powinien być wydany na druku wg obowiązującego wzoru

 

-       w dokumencie należy wskazać, że jest to duplikat, zamieszczając słowo „Duplikat”,

 

-       należy zamieścić datę wystawienia duplikatu oraz imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej duplikat oraz pieczęć podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego

 

-       w przypadku kiedy nie można uzyskać podpisu osób, które podpisały oryginał zaświadczenia w duplikacie należy zamieścić zwrot „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał zaświadczenia.

 

[pismo DOLiZK-NRGW-5503-118/2016]


II. Duplikat zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

 

-       powinien być identyczny jak oryginał

 

-       powinna na nim znaleźć się data wystawienia oryginału

 

-       na zaświadczeniu u góry należy umieścić wyraz „Duplikat”

 

-       na końcu dokumentu dodać wyrazy „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał zaświadczenia, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu.”

 

[pismo NS-ZM.0213.173.2016.DB]

 

III. Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika dla osoby, która przystąpiła wyłącznie do egzaminu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy bez uczestnictwa w kursie (recertyfikacja) wydawane są wg wzoru w załączniku nr 3 do rozporządzenia, a ratownik może przystąpić do takiego egzaminu wyłącznie w okresie ostatnich trzech miesięcy ważności zaświadczenia.

 

[pismo: ROR.450.10.23.2019.JP]

 

IV. W wypadku zmiany danych osobowych, osoby, która posiada Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych lub Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika nie wydaje się nowego zaświadczenia z aktualnymi danymi (np. PESEL, imię, nazwisko) osobowymi. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy nie zawierają przepisów regulujących kwestię wymiany bądź aktualizacji wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń osobom, które po ich uzyskaniu zmieniły swoje dane osobowe. W świetle powyższego brak jest podstaw prawnych do tego, by osobom, które zmieniły dane osobowe wydawać nowe zaświadczenia na aktualne dane osobowe, bądź też dokonywać korekty tych danych na wydanych już zaświadczeniach. W chwili obecnej osoby, które po ukończeniu szkoleń zmieniły swoje dane osobowe, fakt ukończenia przedmiotowych szkoleń powinny dokumentować wydanymi im zaświadczeniami na poprzednie dane osobowe w powiązaniu z dokumentami, które stanowią podstawę do posługiwania się przez nie nowymi danymi osobowymi.
 

[pismo DOLiZK-NRGW.5503.63/2024]

 

 

 

 


 

[i] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2019 poz. 2408)

 

 

 

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

ubezpieczenie logo  

logo orlen

 niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3