MONITORING I RODO
piątek, 16 lipca 2021 11:11

monitoringW związku z napływającymi informacjami o stosowaniu przez jednostki WOPR w swoich bazach i siedzibach systemu monitoringu wizyjnego, inspektor ochrony danych (IOD) współpracujący z biurem Zarządu Głównego WOPR zwraca uwagę na możliwość - poprzez niewłaściwe stosowanie prawa - powstania szeregu nieprawidłowości, które skutkować mogą wszczęciem postępowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszym przekazujemy krótką, skompensowaną informację IOD WOPR prosząc prezesów jednostek o zwrócenie uwagi na właściwe prowadzenie monitoringu lub wskazanie tego obszaru jako szczególnie wrażliwy waszym inspektorom jeżeli tacy zostali wyznaczeni.
WOPR nie realizuje ochrony danych w stosunku do oddzielnych osób prawnych jakimi są jednostki WOPR. W przypadku pytań, wątpliwości lub stworzenia spersonalizowanej dla danego podmiotu Klauzuli Informacyjnej (nie tylko dotyczącej monitoringu ale również całości ochrony danych osobowych i ciążącym na jednostkach obowiązku informacyjnym), Biuro ZG WOPR rekomenduje zasięgnięcie opinii renomowanego podmiotu profesjonalnie zajmującego się obszarem RODO w specyfice ratownictwa wodnego.
W wypadku pytań dotyczących ochrony danych w WOPR proszę kontaktować się z IOD WOPR na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Informacja Inspektora Ochrony Danych WOPR w zakresie obowiązków administratora w wypadku stosowania monitoringu wizyjnego.

1.Administrator musi na swoim terenie poinformować o monitoringu, poprzez zmieszczenie wyraźniej informacji na drzwiach, korytarzach, ogrodzeniach itp. Tablice informujące o zainstalowanym monitoringu powinny być widoczne, syntetyczne, umieszczone w sposób trwały w niezbyt dużej odległości od nadzorowanych miejsc, zaś wymiary tablic muszą być proporcjonalne do miejsca, gdzie zostały umieszczone. Stosowane mogą być dodatkowo piktogramy informujące o objęciu dozorem kamer. Nie jest wystarczające oznaczenie obszaru objętego monitoringiem jedynie piktogramami.

2.Niedozwolone jest instalowanie atrap kamer monitoringu.

3.Okres przechowywania danych po dokonaniu nagrania nie może być dłuższy niż 30 dni.

4.Należy zastosować obowiązek informacyjny, zawierający niezbędne informacje dot. przetwarzania danych. Nie trzeba wywieszać go w każdym miejscu monitorowania. Obowiązek ten musi znajdować się miejscu widocznym, np. przy wejściu na teren monitorowany lub stanowisku ratownika.

5.Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:

- prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu,
- prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
- prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących,
- prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
- prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

6.Stosowanie monitoringu dozwolone jest w celu: zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ADO na szkodę.

7.Monitoringu nie można stosować w celu nadzoru nad jakością wykonywania pracy.

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie stworzenia odpowiedniej klauzuli informacyjnej, prosimy o kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

 niw logo  

logo Programu PROO

 

na słupek niedzica 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3