SPRAWOZDANIA INSTRUKTORÓW WOPR I CSS ZA ROK 2022.
wtorek, 20 grudnia 2022 00:00

kałamarz

Przypominamy Kolegom Instruktorom Wykładowcom i Instruktorom WOPR o obowiązku złożenia do Biura Zarządu Głównego WOPR rocznych sprawozdań do końca roku 2022 roku. wg określonego wzoru (do pobrania). Skan sprawozdania można przesłać pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  ale należy je również niezwłocznie dosłać w oryginale do biura ZG WOPR, za co odpowiedzialni są prezesi jednostek wojewódzkich.
Komisja szkoleniowa przypomina, że nie należy wpisywać (a już na pewno nie wysyłać skanów) wszystkich uzyskanych w swojej karierze uprawnień, a tylko te uzyskane w roku sprawozdawczym, a więc tym razem w 2022.
Zarząd Główny WOPR przypomina, że Instruktorzy, którzy nie wywiązują się z obowiązku sprawozdawczego i nie znajdą się na wykazie uprawnionych do prowadzenia szkoleń i egzaminowania na rok 2023 nie mogą realizować szkoleń zakończonych nadaniem przez właściwych prezesów stopni WOPR. Niestety zdarzają się takie przypadki i wprowadzeni przez takich instruktorów w błąd ratownicy nie mogą ubiegać się o dalsze szkolenia, korzystać z ulg czy też otrzymać certyfikatów międzynarodowych. ZG WOPR oraz Komisja szkoleniowa zwracają się z prośbą do prezesów jednostek WOPR o dopilnowanie spraw waszych instruktorów.
Na Wykazie … nie znajdą się również osoby, których sprawozdanie nie zostanie zaakceptowane przez prezesów wojewódzkich oraz tacy, którzy nie figurują w Centralnej Ewidencji Członków WOPR.
W roku 2023 zostanie uruchomiony elektroniczny system ewidencji Członków WOPR i do danych w tym wykazie zostaną wpisane wyłącznie osoby wypełniające obowiązki sprawozdawcze. System nie dopuści do dokonania wpisu zdobytych stopni przez ratowników ze szkoleń prowadzonych przez instruktorów nie znajdujących się w wykazie.
Lista Instruktorów zostanie zamieszczona na stronie zgwopr.pl w styczniu 2023 roku, a uaktualniana będzie 15 marca, 31 maja i 15 września, a o absolwentów szkolenia IWOPR w Tamie - bezpośrednio po kursie.
Jednocześnie informujemy zainteresowanych, że umieszczenie w Wykazie Instruktorów CSS WOPR wymaga przesłania do Biura ZG WOPR kopii stosownych dokumentów oraz posiadania wpisu do Centralnej Ewidencji Członków WOPR. Prosimy więc o uzupełnienie dokumentacji.
Instruktorzy, którzy:

 

  • nie przekazali w latach poprzednich kserokopii stosownych dokumentów (skany uprawnień, patentów, zaświadczeń, dyplomów) prosimy o ich uzupełnienie, ale prosimy nie przesyłać już raz wysłanych kopii dokumentów.

  • nie prowadzili szkoleń w roku 2020 a chcą zachować ciągłość uprawnień - prosimy o wysyłanie sprawozdania tylko ze stosownymi podpisami i pieczątkami.

 

Zarówno brak sprawozdania lub niekompletna dokumentacja spowoduje niezamieszczenie na ww. wykazie co powoduje brak możności prowadzenia szkoleń na stopnie WOPR i Centralnych Szkoleń Specjalistycznych, dokonywania wpisów w legitymacji WOPR oraz egzaminowania na stopnie WOPR i ILS. Osoby z wpisami instruktorów nie posiadających ww. uprawnień nie będą mogły ubiegać się o nadanie certyfikatów międzynarodowych, a odbyte szkolenia nie będą uznane jako spełnienie warunków dalszych szkoleń.

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3