wopr 1000x200 04

Wyjaśnienia WOPR w sprawie wymaganego przygotowania pedagogicznego podczas prowadzenia szkoleń ratowników wodnych
poniedziałek, 05 października 2015 21:42

„Przygotowanie pedagogiczne” o jakim mówią przepisy1 oznacza:

(A) nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną − w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin2

Powyższe oznacza, że odbycie zajęć (szkolenia, kursu) innych niż wymienione powyżej, tzn. krótszych lub nie zawierających elementów psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczególnej (co potwierdza program szkolenia) nie spełnia wymogu posiadania przygotowania pedagogicznego niezbędnego do prowadzenia szkolenia ratowników wodnych.

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego odbytego w co najmniej powyższym wymiarze i zakresie tematycznym świadczą:

(B) - dyplom ukończenia studiów

- inny dokument wydany przez uczelnię

- dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli

- świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego organizowanego zgodnie z przepisami przez placówkę doskonalenia nauczycieli lub zakład doskonalenia nauczycieli3

Oznacza to, że w zakresie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do prowadzenia szkolenia ratowników wodnych (nie należy mylić z nadawaniem i egzaminowaniem na stopnie WOPR) niezbędne jest posiadania właściwego dokumentu (określonego w części B), który poświadcza odbycie szkolenia (określonego w części A).

Powyższe jest wyjaśnieniem opartym na pismach:

  • Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2015 (DWST-WKN.6102.318.2015DD)
  • Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 (DRiOL-NRGW-5503-66/2014)

 1 Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

ubezpieczenie logo  

logo orlen

 niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3