wopr 1000x200 04

ZAWODNICY

 

Licencje zawodników klasy 2 i klasy 1 w sporcie ratownictwo wodne nadaje Klub sportowy posiadający licencję klubową WOPR (lista klubów sportowych) wprowadzając dane zawodnika do systemu Centralnej Ewidencji Członków WOPR oraz potwierdzając posiadanie przez zawodnika orzeczenia lekarskiego i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Licencja uzyskuje ważność z chwilą wprowadzenia danych i wniesienia opłaty licencyjnej.
Licencję zawodnika WOPR nadaje prezes WOPR na wniosek Klubu sportowego po spełnieniu warunków uzyskania licencji.

 

Uwaga:

  1. zawodnicy muszą posiadać ważne orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie w sporcie ratownictwo wodne (orzeczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu ratownictwo wodne)
  2. zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez Klub od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
  3. Zawodników Reprezentacji Narodowej juniorów i open ubezpiecza WOPR.


FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

ubezpieczenie logo  

logo orlen

 niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3