Karta Identyfikacyjna Członka WOPR

Karta Identyfikacyjna Członka WOPR    karta identyfikacyjna czonka wopr 2      

Zgodnie z Uchwałą Nr 18/X/2015 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2015 roku w sprawie ewidencji i dokumentacji członka WOPR Karta Identyfikacyjna Członka WOPR jest dokumentem potwierdzającym członkostwo w WOPR. Wydawanie i ewidencjonowanie kart prowadzi Biuro Zarządu Głównego WOPR. Członek WOPR może korzystać z uprawnień statutowych oraz przywilejów dedykowanych dla WOPR przez podmioty zewnętrzne wyłącznie na podstawie aktualnej Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR.

Do czasu wprowadzenia nowych wzorów Kart Identyfikacyjnych, właściwych dla prowadzonej w systemie elektronicznym Centralnej ewidencji członków WOPR, ważność zachowują dotychczasowe karty wraz z hologramem na dany rok kalendarzowy. Hologram jest potwierdzeniem opłaty składki członkowskiej członka WOPR. Hologramy, dystrybuowane wyłącznie przez Biuro Zarządu Głównego WOPR, przekazywane są jednostkom wojewódzkim, które mają uregulowane obowiązki finansowe wobec WOPR, zgodnie z Uchwałą Nr 20/X/2015 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2015 roku w sprawie składki w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

W celu uzyskania Karty Identyfikacyjnej należy wypełnić pobrany Wniosek o wydanie Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR i złożyć go w jednostce WOPR. Wniosek za pośrednictwem jednostki wojewódzkiej składany jest do Biura Zarządu Głównego WOPR, które wykonuje Kartę Identyfikacyjną Członka WOPR i przekazuje ją do jednostki wojewódzkiej WOPR wraz z naklejonym hologramem na dany rok. Koszt administracyjny wydania Karty jest jednorazowy, wynosi 20 zł i jest wnoszony w jednostce WOPR, z czego 12 zł jest przekazywane przez jednostkę wojewódzką na rachunek bankowy WOPR wraz z wnioskiem od wydanie Karty, a 8 zł pokrywa koszty administracyjne w województwie.

Karta Identyfikacyjna Członka WOPR (tzw. „Identyfikator WOPR") funkcjonuje od kilku lat i wszyscy członkowie WOPR obowiązani są ją posiadać podobnie jak legitymacje WOPR. Zarząd Główny WOPR zobowiązał członków WOPR do uzyskania kart przez wszystkich członków WOPR do końca roku 2017. Osoby nie posiadające Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR nie będą ewidencjonowane w WOPR i tym samym nie będą mogły korzystać z właściwych uprawnień.

Z chwilą pełnego wprowadzenia do użytku w systemie elektronicznym Centralnej ewidencji członków WOPR i związanej z tym wymianą wzoru karty, Karty Identyfikacyjne, wydane po 28 marca 2015 roku zostaną wymienione na wniosek członków WOPR na koszt WOPR.

 

Karta Identyfikacyjna Członka WOPR.pdf

Do pobrania

Wniosek o wydanie Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR.doc

Wniosek o wydanie Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR.pdf

 

Wykaz zbiorczy do wypełnienia przez Jednostkę Wojewódzką WOPR.doc

Wykaz zbiorczy do wypełnienia przez Jednostkę Wojewódzką WOPR.pdf

 

 

FB LINK 4INSTA LINK 2

ZMIEŃ JĘZYK

uk-flag gm-flag fr-flag

 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA

 CZŁONKA WOPR

karta identyfikacyjna czonka wopr 2

 

  

logo orlen

  

niw logo

 

logo Programu PROO

 

cmc logs

 

COLO KK

  

Niedzica log  

variopool 2

 

pływam bez promili logo

   

 

ONZ BT

 

plakat

 

 

logo wypoczynek3